Thumbnail pagina

Ecogolfclubs

Terrein17 min

Stand van zaken ecoconvenanten 2019


GEO label:

Brussel Drohme GC (2019)

G&CC De Palingbeek (2019)

Rinkven GC (2019)

Brabantse Golf (2019)

Golf Puyenbroeck (2016)

R Ostend (2012)

Wie is er ‘On Course’ ? Winge G&CC, Damme G&CC, GC Drie Eycken, GC De Wijnvelden, Ieper Open Golf , Royal Ostend GC, Ternesse G&CC, Millennium Golf.


Stand van zaken ecoconvenanten 2014

 • Milieuwegwijs + GEO: Golf Puyenbroeck
 • GEO certified: R. Ostend
 • Milieuwegwijs: Drie Eycken Golf Club, Damme GCC, Brabantse Golf, Cleydael Golf Club, Golf Club de Palingbeek, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Millennium G

Stand van zaken ecoconvenanten februari 2013

 • Milieuwegwijs Golf & Milieu + GEO: Golf Puyenbroeck en R. Ostend
 • Milieuwegwijs Golf&Milieu:
 • Drie Eycken Golf Club, Damme GCC, Brabantse Golf, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC, Millennium G.

Stand van zaken ecoconvenanten juni 2012

 • Golf Puyenbroeck is de eerste club die de geactualiseerde Milieuwegwijs doorloopt en het Golf & Milieulabel verkrijgt.
 • De Golf&Milieu of ecogolfclubs zijn: Drie Eycken Golf Club, Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC, Millennium G, Puyenbroeck Golf.
 • Geregistreerde deelnemer: Steenhoven Postel.

Stand van zaken ecoconvenanten februari 2011

De Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) heeft een partnership afgesloten met de Golf Environment Organization (GEO) waarmee de twee verenigingen samenwerken om duurzaamheid te promoten binnen de golfsector in Vlaanderen.

VVG en GEO, een partnership:

Dit partnership creëert een koppeling tussen het Golf&Milieu initiatief van de VVG en het internationaal en onafhankelijk certificaat van GEO (‘GEO Certified’).

Marc Verneirt, Secretaris-generaal van de VVG en al jarenlang ambassadeur voor duurzaam golf in Vlaanderen, vertelt in de VVG kantoren: “De Vlaamse Vereniging voor Golf heeft milieubeheer en -ontwikkeling steeds als een basisopdracht gezien. We hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om golf en milieu te laten samengaan en om duurzaamheid te promoten binnen het golf management. We erkennen met dit partnership dat de inspanningen met GEO compatibel zijn en elkaar versterken om golf en duurzaamheid te promoten.

Piet Vandenbussche, voorzitter van de VVG Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu was ook aanwezig bij de lancering. Ook hij uitte zijn steun aan het programma gezien “’GEO Certified’ een zeer toegankelijk programma is, zonder te veel bureaucratie voor onze leden en het brengt het duurzaamheidsprincipe binnen in het hart van de beslissers van onze clubs, het programma maakt ook gebruik van onafhankelijke auditeurs en omvat een publieke rapportering. In Vlaanderen hebben de maatschappij en de overheid hoge verwachting op vlak van milieu en ‘GEO Certified’ helpt de garantie te geven aan de mensen en het beleid dat golf duurzaamheid belangrijk vindt.”

Jonathan Smith, CEO van GEO was tijdens werkbezoeken in Frankrijk en België, aanwezig in de VVG kantoren te Zaventem. “Dit is een nieuw voorbeeld van een golf federatie die de waarde erkent van een partnership met onze internationale, niet commerciële organisatie, en die het apprecieert dat wij toegewijd steun verlenen aan de clubs op weg naar duurzaamheid. Een enorme vooruitgang is reeds geboekt in Vlaanderen oa. in de bewustmaking van de clubs en de leden, overleg en interface met de overheid, in het begeleiden van de clubs en het uitreiken van lokale labels. Wij kijken nu vooruit om deze inspanningen samen te brengen in het internationaal golf, toerisme en milieu kringen via verdere deelname van golfclubs uit Vlaanderen in ‘GEO Certified’”

Nieuwe actie aangeboden aan de golfclubs:

Om meer clubs te motiveren om deel te nemen, vandaag zijn er 20% actief in het Golf&Milieu-programma, heeft de VVG een onafhankelijk milieustudiebureau onder de arm genomen om alle clubs op vrijwillige basis te bezoeken en hen te begeleiden tot Het label. Daarna kunnen ze doorgroeien via het GEO certified programma.

De huidige ecogolfclubs:

 • 3 sterren: Drie Eycken Golf Club
 • 4 sterren: Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC, Millennium G.

Dankzij het akkoord VVG-GEO werd een eerste audit uitgevoerd op Royal Ostend. Zij hebben de ambitie geuit om door te stoten tot het 5sterren niveau (= GEO Certified). Het resultaat van de onafhankelijke audit wordt binnenkort verwacht.

Contact:

 • Marc Verneirt, lic. Biologie, Secretaris-Generaal van de VVG,
 • Piet Vandenbussche, lic. LO, Voorzitter VVG commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu en Voorzitter van de Belgische Club managers Associatie.
 • Jonathan Smith, CEO Golf Environment Organization, www.golfenvironment.org

Stand van zaken ecoconvenanten juni 2010

Millennium Golf behaalt het 4sterren Golf&Milieu label!.

De Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu van de VVG heeft na een plaatsbezoek én een audit vastgesteld dat Millennium voldoet aan de criteria voor het 4-sterren Golf&Milieu label. Dit niveau toont aan dat de club op een professionele wijze omgaat met de milieumaterie.

 • Overzicht van de ecogolfclubs met 4 sterren: Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC, Millennium G.
 • 3 sterren: Drie Eycken Golf Club

Stand van zaken ecoconvenanten mei 2009

Ook Winge GCC en Rinkven verkrijgen het Golf&Milieu label!

De teller staat ondertussen op 10 ecolfclubs in Vlaanderen. Naast de twee nieuwe clubs verkregen de 'eerste generatie' ecogolfclubs hun verlenging waarbij Overijse steeg van 3 sterren naar 4. Om door te groeien naar 5sterren sloot de VVG een akkoord met de Europese Golf Environment Organisation. Dankzij dit akkoord kunnen de clubs die het wensen een Europees label bekomen (=5sterren) waarbij een onafhankelijk bureau de audit uitvoert. Het Europees programma ging van start in juni 2009. Meer info over het Europese label: www.golfenvironment.org

 • Overzicht van de ecogolfclubs met 4 sterren: Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC
 • 3 sterren: Drie Eycken Golf Club

Stand van zaken ecoconvenanten april 2007

Golf clubs met ecolabel golf & milieu

 1. 5 sterren: geen
 2. 4 sterren: Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt
 3. 3 sterren: Overijse GC, Drie Eycken Golf Club

Golfclubs die een engagement opgenomen hebben

Oudenaarde GCC, Brasschaat Open GCC, Bossenstein GPC, Rinkven GCC, Ternesse GCC, Koninklijke GC van België, Winge GCC

Stand van zaken ecoconvenanten oktober 2006

As from the start of the Golf Federation Flanders (2001) environmental and planning issues were set as a priority. A specific committee for Environment and planning was created within the structure of the Golf Federation Flanders. The committee decided to launch this environmental label ‘eco-golf’ in November 2005. Less than 1 year after the launch of the environmental programme ‘Golf & Environment’ Royal Antwerp is the 7th golf club that receives the eco-label as recognition for their environmental work. After Damme, Cleydael, Drie Eyken, Overijse, Brabantse Golf en Royal Ostend also Royal Antwerp finished successfully the programme of the Flemish Golf Union (Belgium).

Royal Antwerp is the 2nd oldest golf club in continental Europe. Being build in 1888 it proves that not only young (Brabantse, Damme) and/or small clubs (Overijse, Drie eycken) but also the golf monuments of Flanders (Royal Ostend and Royal Antwerp) can achieve high standards on environmental level.

3, 4 or 5 stars?

 • 3 stars: congratulations, your club is managed with a good environmental level
 • 4 stars: your clubs is managed on a professional environmental level.
 • 5 stars= top level = The clubs is managed on a perfect environmental level. The club can apply for recoginition on European level (Golf Environment Europe)

Every 2 years a new evaluation will be done.

Stand van zaken ecoconvenanten juli 2006

De Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu van de VVG heeft na Damme GCC nu ook de Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club en Cleydael Golf Club het Golf & Milieu-label met 4 sterren toegekend. Overijse GC en Drie Eycken Golf Club ontvangen het Golf & Milieu label 3 sterren.

Het label met 4 sterren toont aan dat de club op een professionele wijze omgaat met de milieumaterie én dat het milieubeheersplan volledig én in uitvoering is. Het label met 3 sterren toont aan dat het milieubeheerplan volledig is en de club een engagement genomen heeft om milieuvriendelijk te werken.

In 2008 verkrijgen deze clubs een herevaluatie en hopelijk kan dan het eerste 5-sterren label afgeleverd worden. Om 5 sterren te verkrijgen dienen alle actieplannen in werking te zijn zodat de resultaten op het terrein zichtbaar zijn naar bv. natuurwaarde.

In totaal zijn er nu 6 clubs erkend binnen het Golf&Milieu-programma. Momenteel werken er nog een 5-tal clubs aan hun milieubeheersplan en hopelijk kunnen deze in het najaar erkenning verkrijgen.

Stand van zaken ecoconvenanten maart 2006

Op 1 maart 2006 lanceerde de VVG haar programma Golf & Milieu voor al haar clubs te Rinkven. Marc Verneirt, Secretaris-Generaal van de VVG maar ook bioloog van opleiding, gaf er een uiteenzetting over de procedure en de criteria om erkenning te verkrijgen.

Vanaf de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Golf werd steeds veel aandacht geschonken aan de milieuproblematiek. Daarom ook dat, uniek in de golf- en sportwereld, een specifieke Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu werd opgericht binnen de VVG.

De commissie besloot om een milieulabel ‘ecogolf’ voor golfclubs te lanceren. Het programma om het ecogolf-label te behalen kreeg de naam Golf&Milieu mee. Het programma laat de golfclubs toe hun respect voor het milieu te meten en aan te tonen. Het programma kan zowel door bestaande golfterreinen als door geplande terreinen (met hun specifieke eisen en label) gevolgd worden.

Natuurlijk beseft iedereen dat dit een continu werk is op lange termijn en dat niemand perfect is.

Wanneer u het label (3,4 of 5 sterren) ziet weet dan dat de club veel aandacht besteed aan een milieuvriendelijk management en onderhoud.

Nadat de clubs in het najaar van 2005 de documenten reeds ontvangen hebben zijn er reeds verschillende aan de slag gegaan om het label te behalen. Het is dan ook met trots dat Damme GCC als eerste club het ‘Golf & &milieu’-label in ontvangst nam. De club verdiende het 4-sterren niveau.

Ga terug naar Golf & milieu