Thumbnail pagina

10 gouden regels over je golfverzekering

  1. Alleen golf feiten komen in aanmerking, namelijk burgerlijke aansprakelijkheid ?n lichamelijke ongevallen ten gevolge van een golf feit (met stok of bal).
  2. Een aangifte gebeurt steeds via het secretariaat van uw home club. Zij vullen de nodige documenten in en kunnen contact nemen met de VVG-makelaar 'Herberigs bvba'.
  3. Het is van groot belang dat de procedure gevolgd wordt: aangifte via het secretariaat van uw club, het aangifteformulier volledig ingevuld (ook de gegevens van de familiale polis van de veroorzaker) en ondertekend door persoon met handtekeningsbevoegdheid aangiften. (bericht aan de club: gelieve de handtekeningsbevoegdheid voor het indienen van een aangifteformulier up-to-date te houden.)
  4. Bij een ongeval als greenfee speler (in binnen- ?n buitenland) dient u het formulier 'Vaststelling Greenfeespeler' (volledig ingevuld en ondertekend) mee te krijgen van het secretariaat van de bezochte club. Dit document overhandigt u aan het secretariaat van uw home club, die een aangifteformulier invult en beide documenten (volledig ingevuld en ondertekend) verstuurt naar Herberigs bvba.
  5. Schakel, naast de golfpolis, ook steeds de familiale polis in van de veroorzaker. Zo bent u het best gedekt.
  6. Golfers moeten een federatiekaart bezitten om te kunnen genieten van de golfpolis. Publiek (bv. zoontje of kleinkind) dat meeloopt is als slachtoffer gedekt wanneer hij vooraf aangemeld heeft bij het secretariaat.
  7. Op de driving range en practice: iedereen is gedekt wanneer het binnen hun eerste maand betreft; daarna alleen via een federatiekaart. Vandaar het belang van een federatiekaart (of Startpas in het geval van een beginner).
  8. De parking van de club is niet gedekt in de VVG golfpolis, eventueel kan dit wel via een clubverzekering of is het parkeren op eigen risico (zie melding uithangbord).
  9. Schade aan goederen van de club (buggy's, brillen, kledingstukken, persoonlijke voorwerpen,...) zijn niet gedekt door de golfpolis. Eventueel wel door de clubverzekering of de eigen familiale verzekering.
  10. Schade aan gebouwen en hun inhoud, schade voortkomend uit de uitbating van de club, zijn niet gedekt (via clubverzekering - B.A. uitbating). De polis is een polis aan derden, geen clubpolis.

Deze tips doen geen afbreuk aan de polis als enig geldige document. Klik hier voor alle informatie over de golfpolis.