Thumbnail pagina
Met steun van

Hoe aangifte doen

Untitled design 5 min

Alle houders van een federale kaart zijn verzekerd via de ETHIAS-golfpolis van Golf Vlaanderen.

Deze verzekering is wereldwijd geldig en dekt zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid als Lichamelijke Ongevallen volgens de algemene en specifieke voorwaarden.

De verzekering is van toepassing voor feiten van een golfgebeurtenis op een officieel terrein (in België en in het buitenland).

Een samenvatting kan u hier downloaden

Dankzij de samenwerking tussen Ethias en GV zijn er ook een aantal verbeteringen aan de polis.
De vrijstelling gehanteerd door de familiale verzekering zal steeds volledig terugbetaald worden door tussenkomst van de golfpolis. Een tweede belangrijk punt is dat de homeclub aangifte doet bij een LO, via de aangifteformulieren van Ethias.
Dwz wanneer u als speler slachtoffer bent van een ongeval in het buitenland dan dient u daar een vaststelling te laten doen en moet uw homeclub de aangifte doen via het Ethiasformulier.

Hoe aangifte doen voor een ongeval?

1. Wat te doen bij een ongeval met materiële schade:

De club waar het ongeval zich voordeed doet aangifte met het Ethias aangifteformulier en stuurt deze documenten (volledig ingevuld én ondertekend door de bevoegde persoon van de club naar HERBERIGS BVBA Wijngaardstraat, 5 B-9700 OUDENAARDE Fax 00-32-(0)55/31.00.80.

(ter info: schade aan goederen van de club zijn niet gedekt door de polis van de federatie)

2. Wat te doen bij een ongeval met lichamelijke schade:

Bij een ongeval met lichamelijke schade zijn er 2 mogelijkheden: ofwel is het slachtoffer lid in de club (ga naar A) ofwel is het een bezoeker (ga naar B)

Wat te doen bij Lichamelijke Schade en het slachtoffer is lid in de club van het ongeval:

De homeclub van het slachtoffer doet aangifte met het Ethias aangifteformulier en stuurt deze documenten (volledig ingevuld én ondertekend door de bevoegde persoon van de club naar HERBERIGS BVBA Wijngaardstraat, 5 B-9700 OUDENAARDE Fax 00-32-(0)55/31.00.80.

Wat moet u doen bij Lichamelijke Schade en het slachtoffer is lid in een andere club van het ongeval:

  • Een Officiële vaststelling dient opgemaakt te worden in de club van het ongeval met voor België het document 'Vaststelling Greenfeespeler’ of voor het buitenland een document van de club waar u speelde.
  • Het slachtoffer dient deze vaststelling af te geven aan zijn homeclub die dan aangifte doet met het Ethias aangifteformulier en stuurt deze documenten (volledig ingevuld én ondertekend door de bevoegde persoon van de club naar HERBERIGS BVBA Wijngaardstraat, 5 B-9700 OUDENAARDE Fax 00-32-(0)55/31.00.80.