Infosessie nieuwe wetgeving pesticiden lokt vol huis

donderdag 06 november 2014 # golf en milieu
Met 58 deelnemers en 35 clubs vertegenwoordigd, was het donderdagmiddag 6 november een vol huis op de kantoren van de VVG! De clubs kwamen er zeer geïnteresseerd luisteren naar de nieuwe wetgeving omtrent 'Duurzaam gebruik van pesticiden op golfbanen', die vanaf 2015 zal worden toegepast.

Sinds vorig jaar is de VVG al op de hoogte dat de Europese richtlijn vertaald zou worden op federaal én regionaal niveau. Daarom nam VVG pro-actief contact op met VMM en de federale overheid om te overleggen inzake de nieuwe wetgeving voor ‘Duurzaam gebruik van pesticiden op golfbanen’. 

Vanuit federaal niveau regelt men de erkenning van de producten alsook de erkenning van de gebruiker en de aankoper. Elke club zal dan ook over greenkeepers moeten beschikken die een zgn. fytolicentie hebben.

Vanuit Vlaams niveau wordt het gebruik van pesticiden geregeld voor de golfclubs in Vlaanderen. Binnen dit wettelijk kader werden voor greens en tees enkele afwijkingsmaatregelen onderhandeld maar natuurlijk zullen de clubs naar een aanpassing moeten gaan in de toekomst.

De VVG neemt haar rol zeer ernstig om de clubs te informeren en de nodige educatie te geven om met de steeds veranderende wetgeving om te gaan zodat elke club professioneel en kwaliteitsvol kan blijven werken binnen het nieuwe wettelijke kader.

VVG Visie:

  • De VVG commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu draagt al jaren Golf & Milieu hoog in het vaandel.
  • De VVG is zich bewust van de overload aan wetgevingen en regels vanuit de overheid voor de clubs – wij maken de wet niet maar informeren en helpen u als club om aan de veranderingen te kunnen voldoen
  • VVG visie: pesticidenvrij onderhoud van een kwalitatief golfterrein is met de huidige kennis NIET mogelijk – Integrated Pest Management is wel de norm (IPM)
  • De VVG heeft pro-actief met VMM overleg gepleegd om tot sectoriele afspraken te komen en oplossingen.
  • In vergelijking met andere sporttakken zijn er voor bepaalde delen (greens en tees) goede oplossingen bekomen
  • Voor fairways echter heeft VMM het standpunt VVG niet gevolgd + inzake definitie pps banen en inzake drinkwaterbeschermingszone is, volgens onze interpretatie, VMM strenger dan de bedoeling van de wettekst. Verder overleg met VMM is nodig.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief