Onderscheiding voor Golf Vlaanderen op good governance!

zondag 15 april 2018
Ook gelezen in de pers dat 1/3e van de sportbonden gebuisd is op Good Governance? Golf Vlaanderen is trots u mee te delen dat wij 70% behaalden op ons Good Governance rapport. Om toch wat tegengas te geven tegen de veralgemeningen in de pers delen wij met plezier nogmaals het jaarverslag van Golf Vlaanderen. Good Governance is voor Golf Vlaanderen geen nieuw begrip. Wij zetten al sinds ons ontstaan, in 2001, in op professionalisering en hierdoor automatisch ook op verschillende punten qua goed bestuur bv. inzake mandaten, bezoldiging en personeelsbeleid. (lees meer hier....)

Met de code Muyters kwam er een stroomversnelling, vooral de suggesties inzake transparantie werden ter harte genomen en dragen bij tot een verdere professionalisering. Toch zijn er enkele criteria die, na grondig overleg binnen onze sportfederatie, niet zullen ingevuld worden gezien ze, ons inziens, contraproductief zijn. Een voorbeeld is het criterium dat er profielen opgemaakt moeten worden om kandidaten te zoeken bij de bestuurdersverkiezing. GV heeft binnen de Algemene vergadering beslist om de verkiezing open, vrij en democratisch te laten blijven, zonder profiel om kandidaat te zijn. Na de verkiezingen zijn er echter wel profielen om de verschillende functies binnen de Raad van Bestuur te verdelen naargelang de juiste competentie. Hierdoor scoort GV echter geen punten qua goed bestuur. daarom besluiten met : GV gaat voor 100% voor 70%.... of 75 % want ook wij hebben natuurlijk nog groeimarge.

Vanuit GV willen we nog een laatste punt aanhalen nl. 2017 was het eerste werkingsjaar met een nieuw decreet voor sportfederaties en dan is het altijd wat zoeken (zowel voor kabinet, administratie als sportfederaties) maar op de doelstelling om administratieve lastenverlaging te realiseren voor sportfederaties is het decreet niet echt aan het lukken, hopelijk kan dit én enkele criteria van good governance geëvalueerd worden. GV wenst hier graag constructief aan bij te dragen.

persartikel: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180424_03481725


jaarverslag GV : https://www.golfvlaanderen.be/files/uploads/govern...Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief