Project G-golf

vrijdag 03 november 2017
Eind juni 2017 stelde de VVG haar nieuw project G-golf voor. Via dit project, dat financieel ondersteund wordt door Sport
Vlaanderen, wil de VVG golf toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Wij kunnen alvast stellen dat ons eerste jaar een succes was met in totaal 10 aanvragen voor het G-golf project. Benieuwd welke clubs dit zijn lees dan zeker verder.


Het G-golf project heeft als doel om mensen met een beperking te begeleiden in het hele proces van kennismaking met golf tot duurzame beoefening van de sport. Via financiële ondersteuning vanuit het project wil de VVG haar clubs aanzetten om initiaties en lessenreeksen voor deze doelgroep(en) aan te bieden, een toegankelijke infrastructuur te creëren, aangepast materiaal te voorzien en tot slot een G-afdeling in de club op te starten. Eind juni 2017 hebben wij ons G-golf project toegelicht aan de clubs en nu eind oktober kunnen wij een eerste balans opmaken. In totaal hebben 10 clubs een aanvraag ingediend en een budget ter beschikking gekregen: Antwerp Golfschool, Golfclub Beveren, Golf Puyenbroeck, Koksijde Golf Ter Hille, Golfclub Bossenstein, Golfclub Witbos, Ieper Open Golf, Winge Golf & Country club, Millennium Golf en de Kempense Golf Club. We zijn blij te kunnen melden dat 2 golfclubs het G-golf friendly label behalen voor 2017. Eind november zullen Golf Puyenbroeck en Koksijde Golf Ter Hille het label uitgereikt krijgen.

In 2018 willen wij ons G-golf project graag verderzetten en de G-golfwerking binnen de clubs verder blijven ondersteunen. Verdere communicatie hieromtrent volgt begin 2018. Wij hopen dat met deze eerste subsidieverdeling het startschot gegeven is en dat de komende jaren nog meer clubs zich willen inzetten voor G-golf.

Wil je graag nu al wat meer uitleg over ons G-golfproject en het huidig aanbod klik hier.


Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief