Dossiers Golf&Milieu

Op geregelde tijdstippen geeft Golf Vlaanderen informatie of advies aan de clubs om Golf en milieu beter te laten samengaan. Op deze pagina treft u een deel van deze tips aan onder de vorm van enkele dossiers.

Golf & pesticiden:

- Klik hier voor "Infosessie nieuwe wetgeving vanaf 2015 'Duurzaam gebruik pesticiden op de golfbaan' (06/11/2014)"

- Akkoord betreffende verkorte procedure VMM voor gebruik Fyto:
Specifiek voor de sportvelden ontwikkelde de VMM na overleg met sectororganisaties ISB (Instituut Sportbeheer en Recreatie Beleid), Sport Vlaanderen en Golf Vlaanderen een toetsingskader met daarin een vereenvoudigde procedure 5 voor bepaalde probleemsituaties op sportvelden. Valt het probleem dat je hebt op het sportveld of het sportterrein niet onder de voorwaarden van de vereenvoudigde procedure dan dien je een volledig dossier in volgens procedure 5. : http://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruike...

- Fytolicentie: zowel voor gebruikers als aankopers van fyto producten is er voor golfclubs een verplichting tot fytolicentie: https://fytoweb.be/nl/fytolicentie

- Erkende producten golf: consulteer steeds www.fytoweb.be om de meest actuele erkenningen van producten na te gaan voor golf.


Golf & Water (klik hier voor de Water nota 2012)

Voor het goed onderhoud en de exploitatie van een golfterrein is water noodzakelijk. Water is kostbaar! Niet alleen qua prijs voor de verbruiker maar het is ook kostbaar voor de natuur en het milieu. Daarom dienen we allemaal duurzaam met water om te gaan. Om het watergebruik zo efficiënt mogelijk te houden zijn verschillende tips voor handen. Het watergebruik dat we bespreken in deze nota betreft de beregening met daaraan (dit is meestal zo maar niet altijd) gekoppeld het oppompen van grondwater en opslaan van dit opgepompte water alvorens het te gebruiken voor irrigatie. Deze nota kwam tot stand na raadpleging en met input van o.a. VMM (dienst heffingen, Afdeling waterbeheer en Afdeling gewasbeschermingsmiddelen), Ecogrid consultancy, AH De Man, Aquitec, Greenkeepers Association of Belgium en experten ter zake zoals Paul Van Breda en Pierre Cornet.

De processierups: een vervelend beestje dat huidirritatie kan veroorzaken. Wat kan de club er tegen doen? En wat moet u doen als u ermee in aanraking komt? Draaiboek_processierups.pdf en Processierups.pdf


Afval hoort niet thuis op de golfbaan! Klik hier voor meer info: Actie Zwerfvuil.pdf

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief