Ecogolfclubs


STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN 2014


Milieuwegwijs + GEO: Golf Puyenbroeck 

GEO certified: R. Ostend

Milieuwegwijs: 

Drie Eycken Golf Club, Damme GCC, Brabantse Golf, Cleydael Golf Club, Golf Club de Palingbeek, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Millennium G.


STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN FEBRUARI 2013

 

GEO: 2 VVG golfclubs behalen internationale ‘Golf&Milieu’ erkenning

 

Zowel Golf Puyenbroeck als Royal Ostend behaalde na het Golf&Milieu label op Vlaams niveau nu het internationale certificaat van de Golf Environment Organization.  De eerste internationaal gecertifieerde clubs in België zijn daarmee een feit.


 

 

Golf Puyenbroeck was de eerste publieke golfclub in Vlaanderen (in 2004) waarbij zowel de aanleg als de uitbating 100% in handen is van de provincie Oost-Vlaanderen. Golf Puyenbroeck toont hiermee aan dat democratiseren van de golfsport én een golfterrein duurzaam onderhouden hand in hand gaan.

Hilde Bruggeman, gedeputeerde voor sport van de provincie Oost-Vlaanderen reageert opgetogen: "Deze erkenning bewijst dat ook in een publieke golf zoals Puyenbroeck milieu, duurzaamheid en sport hand in hand kunnen gaan. De provincie Oost-Vlaanderen heeft op dit terrein haar pioniersrol vervuld en wil op de ingeslagen weg verder gaan."

 

De historische golfbaan Royal Ostend bestaat sinds 1903 en toont aan dat ook een meer traditionele en familiaal gerichte baan de golfsport en ecologie laten samengaan.  Al meer dan 100 jaar draagt de club zorg voor hun waardevol stuk open ruimte met zicht op zee en vandaag krijgen ook zij hier de erkenning voor.

Jean-Philippe Schepens  van Royal Ostend is trots: “ GEO erkent en waardeert hiermee de landschapsvisie en het  natuurbeheer-programma van onze mooie club die op een unieke plek gelegen is. Al jaren herbergt ons terrein zeer waardevolle en zeldzame plantensoorten die enkel kunnen voorkomen wanneer een ecologisch beheer plaatsvindt. ”

 

Dit internationale certificaat wordt verstrekt aan banen die aantoonbaar duurzaam beheer van de baan en de faciliteiten voorstaan en uitvoeren volgens de ecologische richtlijnen van de Golf Environment Organization (GEO). Na het doorlopen van het GEO-certificeringsproces en een bezoek van een door de Golf Environment Organization aangestelde auditor, toetst een panel van deskundigen of de golfclub in overeenstemming met de criteria uitvoering heeft gegeven aan het natuur- en milieuprogramma en wordt het GEO-certificaat uitgereikt.

 

De Vlaamse Vereniging voor Golf in het algemeen en de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu in het bijzonder zetten zich in voor de ecologische werking van alle Vlaamse golfclubs. Ze stimuleert actief de Vlaamse clubs om te beantwoorden aan alle ecologische en wettelijke voorschriften. Dit bestaat uit ondersteuning vanuit de VVG en professionele begeleiding op de golfclubs zelf. Recentelijk werden er acties opgezet rond de waterproblematiek op de golfclubs en de clubs kregen een handleiding ‘Milieu wegwijs’.

 

Zij bevinden zich in het goede gezelschap van verschillende topbanen in Europa waaronder de bakermat van de golfsport St Andrews.

 

Meer info:  http://www.golfenvironment.org/  

 

 

OVERZICHT:

 

Milieuwegwijs Golf & Milieu + GEO: Golf Puyenbroeck en R. Ostend

 

Milieuwegwijs Golf&Milieu:

Drie Eycken Golf Club, Damme GCC, Brabantse Golf, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC, Millennium G.

 

 

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN JUNI 2012

 

Golf Puyenbroeck is de eerste club die de geactualiseerde Milieuwegwijs doorloopt en het Golf & Milieulabel verkrijgt.

 

 

De Golf&Milieu of ecogolfclubs zijn:

 

Drie Eycken Golf Club, Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC, Millennium G, Puyenbroeck Golf.

 

Geregistreerde deelnemer: Steenhoven Postel.

 

STAND VAN ZAKEN: 11/2/2011

 

De Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) heeft een partnership afgesloten met de Golf Environment Organization (GEO) waarmee de twee verenigingen samenwerken om duurzaamheid te promoten binnen de golfsector in Vlaanderen.

 

VVG en GEO, een partnership:

 

Dit partnership creëert een koppeling tussen het Golf&Milieu initiatief van de VVG en het internationaal en onafhankelijk certificaat van GEO (‘GEO Certified’). 

 

Marc Verneirt, Secretaris-generaal van de VVG en al jarenlang ambassadeur voor duurzaam golf in Vlaanderen, vertelt in de VVG kantoren: “De Vlaamse Vereniging voor Golf heeft milieubeheer en -ontwikkeling steeds als een basisopdracht gezien.  We hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om golf en milieu te laten samengaan en om duurzaamheid te promoten binnen het golf management. We erkennen met dit partnership dat de inspanningen met GEO compatibel zijn en elkaar versterken om golf en duurzaamheid te promoten.

 

Piet Vandenbussche, voorzitter van de VVG Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu was ook aanwezig bij de lancering.  Ook hij uitte zijn steun aan het programma gezien  “’GEO Certified’ een zeer toegankelijk programma is, zonder te veel bureaucratie voor onze leden en het brengt het duurzaamheidsprincipe binnen in het hart van de beslissers van onze clubs, het programma maakt ook gebruik van onafhankelijke auditeurs en omvat een publieke rapportering.  In Vlaanderen hebben de maatschappij en de overheid hoge verwachting op vlak van milieu en ‘GEO Certified’ helpt de garantie te geven aan de mensen en het beleid dat golf duurzaamheid belangrijk vindt.”

 

Jonathan Smith, CEO van GEO was tijdens werkbezoeken in Frankrijk en België,  aanwezig in de VVG kantoren te Zaventem.  “Dit is een nieuw voorbeeld van een golf federatie  die de waarde erkent van een partnership met onze internationale, niet commerciële organisatie, en die het apprecieert dat wij toegewijd steun verlenen aan de clubs op weg naar duurzaamheid.  Een enorme vooruitgang is reeds geboekt in Vlaanderen oa. in de bewustmaking van de clubs en de leden, overleg en interface met de overheid, in het begeleiden van de clubs en het uitreiken van lokale labels.  Wij kijken nu vooruit om deze inspanningen samen te brengen in het internationaal golf, toerisme en milieu kringen via verdere deelname van golfclubs uit Vlaanderen in ‘GEO Certified’”

 

Nieuwe actie aangeboden aan de golfclubs:

 

Om meer clubs te motiveren om deel te nemen, vandaag zijn er 20% actief in het Golf&Milieu-programma, heeft de VVG een onafhankelijk  milieustudiebureau onder de arm genomen om alle clubs op vrijwillige basis te bezoeken en hen te begeleiden tot Het label. Daarna kunnen ze doorgroeien via het GEO certified programma.

 

 

De huidige ecogolfclubs:

3 sterren: Drie Eycken Golf Club

4 sterren: Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC, Millennium G.

 

Dankzij het akkoord VVG-GEO werd een eerste audit uitgevoerd op Royal Ostend.  Zij hebben de ambitie geuit om door te stoten tot het 5sterren niveau (= GEO Certified). Het resultaat van de onafhankelijke audit wordt binnenkort verwacht.

 

Contact:

Marc Verneirt, lic. Biologie, Secretaris-Generaal van de VVG,

Piet Vandenbussche, lic. LO, Voorzitter VVG commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu en Voorzitter van de Belgische Club managers Associatie.

Jonathan Smith, CEO Golf Environment Organization, www.golfenvironment.org

 
STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN JUNI 2010
 
Millennium Golf behaalt het 4sterren Golf&Milieu label!. 

De Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu van de VVG heeft na een plaatsbezoek én een audit vastgesteld dat Millennium voldoet aan de criteria voor het 4-sterren Golf&Milieu label.   Dit niveau toont aan dat de club op een professionele wijze omgaat met de milieumaterie.

Overzicht van de ecogolfclubs met 4 sterren: Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC, Millennium G.
3 sterren: Drie Eycken Golf Club

 

 

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN 16/06/2009

Ook Winge GCC en Rinkven verkrijgen het Golf&Milieu label! 

De teller staat ondertussen op 10 ecolfclubs in Vlaanderen.  Naast de twee nieuwe clubs verkregen de 'eerste generatie' ecogolfclubs hun verlenging waarbij Overijse steeg van 3 sterren naar 4.  Om door te groeien naar 5sterren sloot de VVG een akkoord met de Europese Golf Environment Organisation. Dankzij dit akkoord kunnen de clubs die het wensen een Europees label bekomen (=5sterren) waarbij een onafhankelijk bureau de audit uitvoert. Het Europees programma ging van start in juni 2009. Meer info over het Europese label: www.golfenvironment.org

Overzicht van de ecogolfclubs met 4 sterren:

Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt, Winge GCC, Rinkven, Overijse GC

3 sterren: Drie Eycken Golf Club

 

 

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN 18/04/07

I GOLF CLUBS MET ECOLABEL GOLF & MILIEU

A)     5 sterren:  geen

B)      4 sterren: Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt

C)       3 sterren:  Overijse GC, Drie Eycken Golf Club

 

II GOLFCLUBS DIE EEN ENGAGEMENT OPGENOMEN HEBBEN

Oudenaarde GCC, Brasschaat Open GCC, Bossenstein GPC, Rinkven GCC, Ternesse GCC, Koninklijke GC van België, Winge GCC

 

 

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN: 19/10/06 

As from the start of the Golf Federation Flanders (2001) environmental and planning issues were set as a priority. A specific committee for Environment and planning was created within the structure of the Golf Federation Flanders. The committee decided to launch this environmental label ‘eco-golf’ in November 2005. Less than 1 year after the launch of the environmental programme ‘Golf & Environment’ Royal Antwerp is the 7th golf club that receives the eco-label as recognition for their environmental work.  After Damme, Cleydael, Drie Eyken, Overijse, Brabantse Golf en Royal Ostend also Royal Antwerp finished successfully the programme of the Flemish Golf Union (Belgium).

  

Royal Antwerp is the 2nd oldest golf club in continental Europe.  Being build in 1888 it proves that not only young (Brabantse, Damme) and/or small clubs (Overijse, Drie eycken) but also the golf monuments of Flanders (Royal Ostend and Royal Antwerp) can achieve high standards on environmental level.

3, 4 or 5 stars?

3 stars: congratulations, your club is managed with a good environmental level

4 stars: your clubs is managed on a professional environmental level.

5 stars= top level = The clubs is managed on a perfect environmental level.  The club can apply for recoginition on European level (Golf Environment Europe)

Every 2 years a new evaluation will be done.

         

                                    

 

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN: 04/07/06

De Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu van de VVG heeft na Damme GCC nu ook de Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club en Cleydael Golf Club het Golf & Milieu-label met 4 sterren toegekend.  Overijse GC en Drie Eycken Golf Club ontvangen het Golf & Milieu label 3 sterren.

Het label met 4 sterren toont aan dat de club op een professionele wijze omgaat met de milieumaterie én dat het milieubeheersplan volledig én in uitvoering is. Het label met 3 sterren toont aan dat het milieubeheerplan volledig is en de club een engagement genomen heeft om milieuvriendelijk te werken.

In 2008 verkrijgen deze clubs een herevaluatie en hopelijk kan dan het eerste 5-sterren label afgeleverd worden.   Om 5 sterren te verkrijgen dienen alle actieplannen in werking te zijn zodat de resultaten op het terrein zichtbaar zijn naar bv. natuurwaarde.

In totaal zijn er nu 6 clubs erkend binnen het Golf&Milieu-programma.  Momenteel werken er nog een 5-tal clubs aan hun milieubeheersplan en hopelijk kunnen deze in het najaar erkenning verkrijgen. 

 

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN: 1/03/06

Op 1 maart 2006 lanceerde de VVG haar programma Golf & Milieu voor al haar clubs te Rinkven. Marc Verneirt, Secretaris-Generaal van de VVG maar ook bioloog van opleiding, gaf er een uiteenzetting over de procedure en de criteria om erkenning te verkrijgen.

Vanaf de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Golf werd steeds veel aandacht geschonken aan de milieuproblematiek. Daarom ook dat, uniek in de golf- en sportwereld, een specifieke Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu werd opgericht binnen de VVG.

De commissie besloot om een milieulabel ‘ecogolf’ voor golfclubs te lanceren. Het programma om het ecogolf-label te behalen kreeg de naam Golf&Milieu mee. Het programma laat de golfclubs toe hun respect voor het milieu te meten en aan te tonen. Het programma kan zowel door bestaande golfterreinen als door geplande terreinen (met hun specifieke eisen en label) gevolgd worden.

                                          

Natuurlijk beseft iedereen dat dit een continu werk is op lange termijn en dat niemand perfect is.

Wanneer u het label (3,4 of 5 sterren) ziet weet dan dat de club veel aandacht besteed aan een milieuvriendelijk management en onderhoud.

Nadat de clubs in het najaar van 2005 de documenten reeds ontvangen hebben zijn er reeds verschillende aan de slag gegaan om het label te behalen.  Het is dan ook met trots dat Damme GCC als eerste club het ‘Golf & &milieu’-label in ontvangst nam.  De club verdiende het 4-sterren niveau.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief