Ethisch Verantwoord Sporten

Panathlon

Fair Play

De Gouden Fair Play Tips

Op 1 januari 2009 besliste de Vlaamse Gemeenschap een algemeen kader voor ethische verantwoord sporten te creëren. Alle erkende sportfederaties dienden tegen 1 september 2010 aan te geven rond welk thema zij binnen het kader ethisch verantwoord sporten zouden werken. De thema’s werden uitgevaardigd in een besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010. Aan deze thema’s werden richtsnoeren gekoppeld

De thema’s (met korte uitleg) betreffende Ethisch Verantwoord Sporten waaruit de erkende sportfederaties konden kiezen waren de volgende:

Thema 1:
De rechten van het kind in de sport

Panathlonverklaring concretiseren en implementeren, positieve waarden van jeugdsport benadrukken en concretiseren, preventieve en curatieve maatregelen nemen om jeugdleden te beschermen tegen negatieve effecten van de sport

Thema 2: Inclusie

Bestaande drempels van sportclubs wegwerken, personen uit bijzondere groepen betrekken en laten deelnemen in de sportclub

Thema 3: Respect voor diversiteit

Respectvol leren omgaan met rijkdom aan diversiteit, alle vormen van discriminatie & racisme in de sport voorkomen en bannen

Thema 4: het fairplaybeginsel

Leden laten sporten in aangepaste competitievormen en zelfde ontwikkelingsniveau, belang van fair play benadrukken en fair gedrag in federatie en clubs implementeren, recreatieve karakter van de sport op positieve manier in de kijker brengen.

Thema 5: Fysieke en psychische integriteit van het individu

Persoonlijke integriteit van leden beschermen, integere handelen stimuleren, leden beschermen tegen negatieve effecten van de sport door preventieve & curatieve maatregelen, registreren van problemen, ongewenst gedrag, klachten,... talenten optimaal begeleiden en ontwikkelen

Thema 6: Solidariteit

Solidair en respectvol leren handelen, positive boodschap brengen voor duurzaam ethische verantwoord sporten,

De Vlaamse Verenging voor golf heeft voor de periode 2010-2012 gekozen om te werken rond het fairplaybeginsel. Voor het beleidsplan 2013-2016 werd er gekozen om verder te werken rond dit thema gedurende 2013-2014. In 2015-2016 zal men werken rond het thema rechten van het kind in de sport.

Klik hier voor meer info betreffende de Fair Play affiches.
Klik hier voor 'Dé Gouden Fair Play Tips'.
Klik hier voor meer info betreffende de Panathlonverklaring.
Klik hier voor meer info betreffende lichamelijke & seksuele integriteit.
Klik hier voor meer info betreffende het meldpunt seksueel misbruik.

Wil je graag meer te weten komen over sport en ethiek? Neem dan zeker ook eens een kijkje op de volgende sites:
http://www.ethicsandsport.com

http://www.gezondsporten.be
http://www.vlaamsesportfederatie.be

Contactpersonen binnen VVG rond Ethiek:
Ymke Vanherp (y.vanherp@golfvlaanderen.be)
Kevin Dhondt (k.dhondt@golfvlaanderen.be)

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief