G-golf


De golfsport leent zich uitstekend om mensen met een verschillende staat van paraatheid met en tegen elkaar te laten spelen, dankzij het golfhandicap-systeem dat het spelniveau van de speler in rekening brengt.

Het samenzijn met zowel valide als mindervalide medespelers bevordert de sociale integratie en draagt op positieve wijze bij aan de levenskwaliteit.

Start, stay, succeed and enjoy golf... want golf doet je handicap vergeten.

Meer dan 10 jaar geleden zette Golf Vlaanderen (toen nog VVG) de eerste stappen in de G-sportwereld. Dankzij de samenwerking tussen Winge Golf & Country Club en UZ Pellenberg werd golf geïntroduceerd in de bewegingstherapie van patiënten die revalideerden van een letsel. Ook bij andere golfclubs ontstonden later gelijkaardige initiatieven waardoor de tijd rijp werd om het aanbod in kaart te brengen en structureel te ondersteunen.

Sinds 2017 voorziet Golf Vlaanderen het project G-golf via de financiële steun van Sport Vlaanderen. Hierbij worden de golfclubs aangemoedigd om G-golf initiaties en lessenreeksen te organiseren, de infrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, Mobicart buggy’s aan te bieden dewelke aan een voordelig tarief ter beschikking staan voor G-golfers, een G-golf werking op te starten,…

De meeste clubs met een actieve G-werking richten zich tot personen met een fysieke beperking. Golf biedt immers veel mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn of die revalideren van een letsel. Zij kunnen door te golfen veel lichaamsperceptie en -controle terugwinnen. Golf is ook een ideale sport voor wie bijvoorbeeld nog wel kan bewegen, maar niet snel kan reageren op een tegenstander. Of voor wie de intensiteit van andere (G-)sporten te zwaar wordt.

Maar ook voor personen met een auditieve handicap of autismespectrumstoornis (ASS) kan golf de perfecte sportbeoefening zijn. Deze laatste doelgroep voelt zich thuis in een prikkelarme omgeving zoals de golfbaan, waar in kleine groepjes gesport wordt.

Hoewel er momenteel nog geen specifiek aanbod is voor personen met een visuele of mentale handicap of psychische kwetsbaarheid zijn ook zij meer dan welkom in onze golfclubs!

Lees er alles over in onze brochure: G-golf - Golf doet je handicap vergeten.

Doelstelling

Het G-golf project heeft als doel om mensen met een fysieke, visuele en auditieve beperking of autismespectrumstoornis te begeleiden in het hele proces van kennismaking met golf tot duurzame beoefening van de sport.


G-golf aanbod

Een tiental golfclubs biedt momenteel G-golf initiaties en G-golf lessenreeksen aan. Dit aanbod blijft groeien, dankzij het engagement van steeds meer clubs.

Daarnaast behaalden 4 golfclubs in 2018 het label van G-golf friendly club: Golf Club Beveren Golf Puyenbroeck, Kempense Golf Club en Millennium Golf.

Klik hier voor het volledige overzicht en de contactgegevens van de clubs.


G-golf competitie

Het competitie aanbod voor golfers met een beperking wordt georganiseerd door de EDGA (European Disabled Golf Association).
Sinds enkele jaren is de KBGF (Koninklijke Belgische Golf Federatie) lid van de EDGA, waardoor je als Belgische G-golfer in aanmerking komt voor een R4GD-pas (de vroegere EDGA-pas). Deze pas geeft recht op deelname (mits aan aanvullende wedstrijdvoorwaarden wordt voldaan) aan de wedstrijden die vermeld staan op de EDGA-kalender.

Afhankelijk van de aard van de beperking en hoe deze invloed heeft op je golfspel, krijg je een classificatie volgens de ‘definitions of impairments’. Dat kan een fysieke, visuele of mentale beperking zijn, onder- verdeeld in verschillende categorieën.
Een aanvraag doe je door het EDGA ‘assessment’ formulier te laten invullen door je huisarts of kine en dit te bezorgen aan de dichtstbijzijnde EDGA ‘medical classifier’. Voor België is dit Dr. Benoit Maertens.
De EDGA is het belangrijkste orgaan voor de promotie, ontwikkeling en organisatie van golf voor personen met een fysieke beperking. De EDGA organiseert heel wat internationale tornooien en houdt jaarlijks een EK, individueel en/of voor landenteams. Er wordt ook een ranking bijgehouden op basis van de resultaten in een 40-tal tornooien. Op deze R4GD-ranking behaalde Adem Wahbi, de beste Belgische G-golfer, in 2018 een mooie 7e plaats.

Golf Paralympisch?

Momenteel is golf niet opgenomen op de sporttakkenlijst van de Paralympische Spelen. Voor 2020 staat het vast dat er geen G-golfers te zien zullen zijn in Tokyo. Vanuit de International Golf Federation werkt men volop aan de applicatie voor de Paralympics van 2024 in Parijs, maar ook daar wordt golf voorlopig niet erkend.

Belgian Team Paragolf

Om klaar te zijn voor volgende EK’s, WK’s - en misschien dus ooit de Paralympics - werkt de KBGF momenteel aan het oprichten van een Belgian Team Paragolf. Om een selectie spelers te kunnen afvaardigen voor deze officiële nationale G-golf ploeg zullen Golf Vlaanderen en AFGolf in de toekomst starten met de organisatie van regionale selectietrainingen voor G-golfers. Meer info hierover volgt later.


G-golf actoren

Mobicart

De vzw Mobicart stelt buggy's ter beschikking aan golfclubs voor minder mobiele spelers en G-golfers, zowel eigen leden als greenfee-spelers. Doelstelling is om zo iedereen met een tijdelijke of permanente beperking in staat te stellen de golfsport te blijven beoefenen. Momenteel kan je in 18 deelnemende clubs een Mobicart buggy huren.

Golf Vlaanderen draagt Mobicart een warm hart toe. Om dit mooie initiatief te doen slagen heeft Mobicart jouw gift hard nodig. Doneren kan via "de vrienden van Mobicart".

Meer info vind je op www.mobicart.be.


EDGA

De European Disabled Golf Association is het Europese orgaan voor G-golf samengesteld uit de nationale golffederaties van 23 landen, waaronder België.

Meer info vind je op www.edgagolf.com.


Androïd 34

Androïd 34, het project van G-golfer Cédric Lescut, verleent steun aan mindervalide kinderen door de schenking van kwalitatief hoogstaande protheses en biedt via een G-golfschool golf aan mensen met een beperkte mobiliteit. Momenteel worden de trainingen gegeven in Golf Club de l'Empereur. Jouw gift is ook hier zeer waardevol!

Meer info vind je op www.android34.be.


Info voor de club

De financiële ondersteuning voor de clubs vanuit het G-golf project bestaat uit 2 delen: de forfaitaire vergoeding voor G-golf initiaties en G-golf lessenreeksen enerzijds, en een te verdelen subsidie van 20.000 EUR uit het G-golf friendly fonds anderzijds.

Per werkingsjaar kan de club een subsidie aanvraag indienen bij Golf Vlaanderen ten laatste op 30 september. De nieuwe documenten voor 2019 zullen eind maart 2019 ter beschikking staan.

Waar we in 2017 10 aanvragen mochten ontvangen voor het fonds, werden dit er in 2018 reeds 18. De clubs die daarenboven voldoen aan enkele vastgelegde criteria krijgen het G-golf friendly label. Ook het aantal labels verdubbelde van 2 naar 4 en steeds meer golfclubs engageren zich om een G-golf werking op poten te zetten of verder uit te bouwen.


Aanvullende documenten G-golf voor de club:


Vanuit de Vlaamse Trainer School e.a. opleidingsinstanties worden regelmatig bijscholingen georganiseerd voor trainers, personeelsleden of vrijwilligers van sportclubs.

Klik hier voor een overzicht van alle workshops of opleidingen omtrent G-sport en G-golf.


Ben je als club reeds bezig met G-golf of wens je een G-werking op te starten? Neem dan zeker eens contact op met de G-sportconsulent van Sport Vlaanderen. Hij/zij biedt hulp bij een duurzame G-werking en geeft advies bij de opstart. Ook rechtstreekse subsidies via Sport Vlaanderen zijn mogelijk.

Meer info vind je op www.sport.vlaanderen/g-sport/.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief