Gouden Fair Play Tips

De golfsport staat bekend om het ‘bijna’ altijd spelen zonder scheidsrechter. Het spel is gebasseerd op de integriteit van de speler die rekening houdt met andere spelers en volgens de regels speelt. De geest van het golfspel gaat er om dat, hoe gedreven de speler ook is, men onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief gedrag vertoont. Dit staat ook zo vermeld in de etiquette van het golfspel. Om dit nog eens extra in de kijker te zetten werd in 2018 een nieuwe affiche ontwikkeld: De gouden Fair Play tips, klik hier voor onze affiche en ontdek hieronder onze tips.

Enkele tips om het spel eerlijk te houden:

- Heb je moeilijkheden met het tellen van je score, ga op zoek naar een hulpmiddel (bijvoorbeeld koord met bolletjes).

- Ben je niet zeker of je juist hebt gehandeld? Ga dan ten rade bij medespeler en/of de referee.

- Zie je dat iemand vals speelt of probeert vals te spelen? Confronteer de speler hier dan mee. Laat dit niet zomaar passeren. Raakt het niet opgelost, meld dit dan bij de organisatie.

- Het kan altijd eens gebeuren dat je verkeerd handelt volgens de regels of een slag bent vergeten te tellen. Het is dan wel belangrijk dat je dit meldt.

- Signeer nooit een scorekaart als je het niet eens bent over een score. Haal een referee erbij of iemand van de organisatie.

- Noteer als marker de score op weg naar de volgende hole (of afslag van volgende hole). Controleer samen met je medespeler of je dezelfde score telt. Zo vermijd je discussies na 18 holes over een eventuele foute score.

- Speeltempo: Hieronder vind je enkele tips om het speeltempo wat op te drijven en slow play tegen te gaan:

- Als je voelt dat een achterkomende groep sneller speelt en dat jijzelf de aansluiting verliest met de groep voor jou? Laat de achterkomende groep dan door, ongeacht het aantal spelers.

- Sta klaar om te spelen zodra het je beurt is. Hier win je heel wat tijd mee.

Bij het spel op en rond de green plaats je best je golftas zodanig dat je bij het verlaten van de green onmiddellijk naar de volgende afslag kan gaan.

- Verlaat onmiddellijk de green wanneer je een hole hebt uitgespeeld. Je kan je score noteren op de afslag van de volgende hole.

- Ben je een bal van jezelf of van één van de flightgenoten aan het zoeken? Geen probleem, je krijgt hiervoor 5 minuten, maar laat de achterkomende ploeg reeds door.

- De voorrang op de baan wordt bepaalde door het speeltempo van een groep, tenzij de commissie van de club anders bepaald. Belangrijk: het begrip groep houdt ook in een speler alleen.

Enkele tips:

- Denk eraan om bij het verlaten van de bunker je sporen te harken.

- Plaats een plag terug na iedere slag.

- Beperk het slaan van plaggen tijdens een oefenswing

- Plaats de vlaggenstok zorgvuldig in de hole nadat iedereen heeft uitgeput.

alinea 2

Enkele Tips:

- Plaats een plag terug na iedere slag.

- Beperk het slaan van plaggen tijdens een oefenswing

Hieronder vind je enkele tips betreffende de golfregels:

- Gebruik het alfabetisch register van het boekje om de juiste regel te vinden

- Ken & herhaal de definities, deze vormen de grondbeginselen waarop de spelregels zijn geschreven

- Herlees regelmatig de beknopte gids van de golfregels. Hierin staan de basisregels vermeld

- Test jezelf regelmatig op een leuke manier door bijvoorbeeld de golfquiz te spelen op de site (deze kan je terugvinden onder het rubriekje golfregels)

alinea 2

- Enkele Tips:

- Zorg ervoor dat je steeds een pitchfork op zak hebt als je gaat golfen.

- Herstel je eigen pitchmarks en ook die van een ander moest die het vergeten zijn.


Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief