Sport met grenzen

Trainers, begeleiders, clubbestuurders en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken. Ze doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect dat nochtans erg belangrijk is: de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren. De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen. Alle SPORT MET GRENZEN instrumenten helpen je daarbij op weg!

  • Sport met grenzen vlaggensysteem (instrument om bewust te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de sector)
  • Sport met grenzen beleidsinitiatieven (een brochure die sportorganisaties op weg helpt om binnen hun organisatie op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag).
  • Wil je hier graag wat meer informatie over: www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen


Heb je nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Weet je niet bij wie je hiervoor terecht kan?

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag geeft meer informatie over bestaande kanalen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief