Governance

Transparantie, democratie en een degelijke interne controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even makkelijk om te zetten zijn in de praktijk. Daarom is er nu de nieuwe Code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties – de zogenaamde Code Muyters – met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips.

Het besluit kadert in het nieuwe federatiedecreet voor de sportsector dat ingaat vanaf 1 januari 2017 en de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties regelt. Bij een transparante manier van werken is er toezicht mogelijk op de interne werking van de federatie en wordt er open gecommuniceerd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat beslissingen van de raad van bestuur gepubliceerd worden of dat er open gecommuniceerd wordt over de kosten van bestuur. Een organisatie is democratisch als haar clubs kunnen deelnemen in beleidsprocessen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bestuursleden op een democratische wijze benoemd worden en de algemene vergadering de leden vertegenwoordigt en minimaal een keer per jaar samenkomt. De dimensie democratie omvat bovendien ook het opnemen van sociale verantwoordelijkheid. Voor sportfederaties gaat het bijvoorbeeld om beleid voeren inzake gezond en ethisch sporten, gelijkheid en diversiteit, dopingbestrijding,…


Algemeen

Missie

Deontologische Code

statuten, Reglement inwendig orde en tuchtreglement
publicatie 27/12/2017

Beleidsplan 2017-2020 luik I en luik 2 Beleidsplan v2018

Charter GV : Organisatienota / Benoemingsbrief/ Good Governance Gedragscode

Handelingsprotocol meldingen en klachten


Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

jaarverslag 2014


Algemene Vergaderingen en Voorzittersvergaderingen

PV algemene vergadering 2019

PV Voorzittersvergadering november 2018

PV Algemene Vergadering 2018

PV Bijzondere Algemene Vergadering en Voorzittersvergadering 2017

Algemene Vergadering 2017

PV Voorzittersvergadering 2016

PV AV 2016

PV AV 2015

PV BAV 2015

PV AV 2014


Verslagen Raad van Bestuur 2019

werkplan RvB 2019

januari

februari

april


Verslagen Raad van Bestuur 2018

Werkplan RvB 2018

januari

februari

maart

mei

juni

augustus

oktober

december

Verslagen Raad van Bestuur 2017

januari

februari

maart

april

mei

juni

augustus

oktober

december


Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief