G-golf Project

De financiële ondersteuning voor de clubs vanuit het G-golf project bestaat uit 2 delen: de forfaitaire vergoeding voor G-golf initiaties en G-golf lessenreeksen enerzijds, en een te verdelen subsidie van 20.000 EUR uit het G-golf friendly fonds anderzijds.

Per werkingsjaar kan de club een subsidie aanvraag indienen bij Golf Vlaanderen ten laatste op 30 september.

Waar we in 2017 10 aanvragen mochten ontvangen voor het fonds, werden dit er in 2018 reeds 18. De clubs die daarenboven voldoen aan enkele vastgelegde criteria krijgen het G-golf friendly label. Ook het aantal labels verdubbelde in 2018 van 2 naar 4 en steeds meer golfclubs engageren zich om een G-golf werking op poten te zetten of verder uit te bouwen.


Documenten G-golfproject 2019:


Aanvullende documenten G-golf voor de club:


Vanuit de Vlaamse Trainer School e.a. opleidingsinstanties worden regelmatig bijscholingen georganiseerd voor trainers, personeelsleden of vrijwilligers van sportclubs.

Klik hier voor een overzicht van alle workshops of opleidingen omtrent G-sport en G-golf.


Ben je als club reeds bezig met G-golf of wens je een G-werking op te starten? Neem dan zeker eens contact op met de G-sportconsulent van Sport Vlaanderen. Hij/zij biedt hulp bij een duurzame G-werking en geeft advies bij de opstart. Ook rechtstreekse subsidies via Sport Vlaanderen zijn mogelijk.

Meer info vind je op www.sport.vlaanderen/g-sport/.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief