Jeugdsportfonds 2011

VVG jeugdsportfonds en de kwaliteitslabels 'Birdie' en 'Eagle'

De Vlaamse Vereniging voor Golf wil met haar VVG Junior Golf project de golfclubs een handige en weloverwogen leidraad aanreiken waardoor ze hun jeugdwerking kunnen optimaliseren en een eigen jeugdbeleidsplan kunnen opmaken en uitvoeren.

Voldoet het jeugdbeleid van de club aan welomschreven criteria dan kan ze aanspraak maken op het “Birdie”- of “Eagle”-kwaliteitslabel. Het “wat” en “hoe” staat uitvoerig in de VVG Junior Golf Map omschreven. 
 
Aan die kwaliteitslabels is ook een leuk financieel extraatje verbonden. Men krijgt dan immers een clubsubsidie vanuit  het VVG-jeugdsportfonds, waarmee de jeugdwerking nog beter uitgewerkt kan worden. 

De VVG beschikt over een fonds dat tot stand komt dankzij een subsidiëring vanuit www.sport.vlaanderen alsook dankzij haar eigen inbreng. Dat bedrag wordt evenwaardig verdeeld op het einde van elk jaar onder alle clubs die een label hebben behaald. 
Voor de VVG is kindvriendelijkheid (birdie) even belangrijk als topjeugd (eagle) en beide labels zullen dan ook evenveel subsidie waard zijn uit het fonds.  Het fonds zal bijgevolg een belangrijke financiele steun zijn voor de jeugdwerking waarbij zowel de kleinere clubs als de grote gevestigde clubs voor in aanmerking komen.

Birdie: is een kwaliteitslabel gekoppeld aan vooropgestelde normen m.n. “jeugdvriendelijke club”. Om dit label te behalen moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden (= kwalitatieve eisen) gestaafd door een recreatief jeugdbeleidsplan. 

 

Eagle: is een kwaliteitslabel gekoppeld aan vooropgestelde normen m.n. “topjeugd club”.Om dit label te behalen moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden (= kwalitatieve eisen) gestaafd door een competitief jeugdbeleidsplan. 

 
Naast de richtlijnen om tot een kwaliteitslabel te komen geeft de VVG juniormap een volledig beeld van de jeugdwerking van de VVG zelf.  Van golf ontdekken via demostanden over doorstroming naar de clubs tot de regionale trainingen en wedstrijden en wie weet tot de nationale ploeg en een pro-carrière. De map geeft ook verschillende technische tips en oefenstof voor de jeugdverantwoordelijke en pro’s om de jeugdtrainingen in de clubs attractief en educatief op te maken.

Klik hier voor het reglement Jeugdsportfonds 2011 
Klik hier voor een overzicht van ingestapte clubs in 2011
 

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief