VVG Junior Golf Map

Klik op de onderstaande links om een kijkje te nemen in de VVG Junior Golf Map. Deze richtlijnen geven advies en tips voor de opmaak van een jeugdbeleidsplan in de club.  Daarnaast geeft het de rode draad weer in de opvolging van onze golfende jeugd, van niet golfer tot pro.


Inleiding VVG Junior Golf

Introductie in golf

Jeugdwerking clubs

Regionale trainingen

Topsportschool

Carrièrebegeleiding

Wedstrijden

Internationaal

Trainingsconcept: deel I

Trainingsconcept: deel II

 

BIJLAGE

Lesfiches

Cursus B-golf

Spelvormen

Analyse van jeugdgolf in Vlaanderen

Skills & Drills

Selectiecriteria

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief