Wie is Wie

Structuur en organisatie

De Algemene Vergadering

Zoals opgenomen in de statuten van Golf Vlaanderen heeft de Algemene Vergadering volgende taken (Klik hier).


Samenstelling Raad van Bestuur Golf Vlaanderen (na AV 2019)

Voorzitter: Luc Feremans

Ondervoorzitter: Philippe Roberti de Winghe

Penningmeester: Francis Meert

Secretaris: Marc Verneirt (Secretaris-Generaal)

V= verkozen (mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)

Vorige mandaten en functieclub2013201420152016201720182019
Philippe Roberti de Winghe2001-2008 VZ van 2001-2008Winge G&CCV***V** (OVZ)
Luc Feremans 2001-2006Cleydael G&CCV***V (VZ)**
Cedric De Woot GeenKon. GC BelgiëV***V**
Kris Van Ingelgem GeenAGSV***HV
Jaak PietersGeen Millennium GolfV**
Emmannuel Rombouts Geen R. Antwerp GCV**
Francis MeertGeen R. Latem GCV (PM)**
Stephan De Sterck Geen Golf PuyenbroeckV**
Nathalie Kadic Geen Rinkven V
Johan Delmulle Geen GCC OudenaardeV
VZ= Voorzitter - OVZ= ondervoorzitter - PM= Penningmeeste
Golf Vlaanderen vertegenwoordigers bij KBGF (vanaf 15/03/2017)

V= verkozen (mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)

GV Vertegenwoordigers binnen de Raad van bestuur KBGF

Naam vorige mandaten KBGF leeftijd 2013 2014 2015 2016 2017 20182019
JP Baert geen R. Limburg GC V * * * V **
Luc Feremans geen Cleydael G&CC V * *
(OVZ)
*V
Emmanuel Rombouts geen R. Antwerp GC V
(VZ)
**
Piet Vandenbussche geen Ternesse G&CC V **
Cedric de Woot geen Kon. GC België V **


Adviesorganen Golf Vlaanderen: commissie en werkgroepen 2018-2021

Binnen de structuur van Golf Vlaanderen zijn er 3 commissies voorzien: nl. de ‘Sportcommissie’, de ‘Commissie Golf & Omgeving’ en de ‘Medische Commissie’, alsook verschillende werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit een beperkt aantal mensen om een efficiënte werking te verzekeren.

In elke werkgroep zit een verantwoordelijke die verslag uitbrengt aan de commissie en voor een efficiënte doorstroming zorgt. De werkgroepen veranderen volgens de noodzakelijkheden.


A. De Sportcommissie en Topsportcommissie

Klik hier voor de opdrachten en taken van de Sportcommissie.

SPORTCOMMISSIE
 • Philippe Roberti de Winghe, Voorzitter (Winge G&CC)
 • Cédric de Woot (Koninklijke GC België)
 • Jaak Pieters (Millennium Golf)
 • Leden:
 • Royald Colpaert, verantwoordelijke Seniorenwerkgroep (Waregem G)
 • Bruno Vermeire, verantwoordelijke Jeugdwerkgroep (Beveren GC)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
 • Tine Depaepe-Fournier, verantwoordelijke dameswerkgroep (GCC De Palingbeek)
 • Daniel Van Leeuw, verantwoordelijke Herenwerkgroep (G&CC Oudenaarde)
TOPSPORTCOMMISSIE
 • Hendrik Delport (Ternesse G&CC)
 • Cédric de Woot (Koninklijke GC België)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
 • George Mackechnie (Technisch expert)
 • Jaak Pieters (Millennium Golf)
 • Philippe Roberti de Winghe (Winge G&CC)
 • Tommy Verlinde (Sport Vlaanderen)


De Werkgroepen 'Senioren', 'Ladies', 'Heren', 'Jeugd', 'Sport' en 'Topsport'

Deze werkgroepen werken onder de koepel van de sportcommissie voor de ontwikkeling van de golfsport, specifiek voor wat betreft hun categorieën van spelers. De voorstellen van de werkgroepen moeten goedgekeurd worden door de sportcommissie en dienen overeen te stemmen met de algemene doelstellingen van deze commissie. Er zullen voldoende contacten en wisselwerkingen zijn met de spelers.

SENIORENWERKGROEP
 • Royald Colpaert, verantwoordelijke (Waregem Golf)
 • Marijke Lambrigts (Koninklijke Limburg G.C.)
 • Thierry Vandermeersch (G&CC Oudenaarde)
 • Paul Van Den Eynde (Keerbergen GC)
 • Marc Van Hove (ECPG Zwijnaarde)
 • Marc Wijnen (Kempense Golfclub)
 • Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
DAMESWERKGROEP
 • Nicole Clement (Atgolf Vlaanderen)
 • Tine Depaepe-Fournier (GCC De Palingbeek)
 • Claudine Morel (ECPG Zwijnaarde)
 • Katrien Troch-Van Caneghem (Oudenaarde G&CC)
 • Patricia Vrancken-Fagard (Spiegelven)
 • Jane Wright (GC Kampenhout)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
 • Katrien Pauwels (Golf Vlaanderen)
HERENWERKGROEP
 • Edwin Bellis (Winge G&CC)
 • Frederik Raison (The National)
 • Danny Thaens (Millennium Golf)
 • Daniel Van Leeuw (G&CC Oudenaarde)
 • Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
JEUGDWERKGROEP
 • Erik Cauwenbergh (Keerbergen GC)
 • Philippe Roberti de Winghe (Winge G&CC)
 • Els Van Goethem (Waregem Golf)
 • Bruno Vermeire (Beveren GC)
 • Roger Kusters (Spiegelven Golf)
 • Marc De Cock (Golfclub Kampenhout)
 • Sofie Obels (Ternesse)
 • Jan Kinnen (WInge G&CC)
 • Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)


B. De Commissie ‘Clubondersteuning'

Deze commissie zal samengesteld worden uit mensen die ervaring hebben met deze zaken. De Commissie 'Clubondersteuning' heeft met de nieuwe statuten bijkomende opdrachten gekregen.

 • Peter Brinckman (Ternesse G.&C.C.)
 • Philippe Mallaerts (GAB / Brabanste Golf)
 • Stephan De Sterck (Golf Puyenbroeck)
 • Francis Meert (Royal Latem)
 • Frank Salembier (Waregem)
 • Kris Van Ingelgem, Voorzitter (Antwerp Golfschool)
 • Jochem Sueters (Golf Vlaanderen)
 • Marc Verneirt (Golf Vlaanderen)


C. De ‘Medische en Ethische Commissie’

 • Werner Budts (Atgolf Vlaanderen
 • Hendrik Delport (Ternesse G&CC)
 • Liesbeth Meylaerts (Koninklijke Limburg GC)
  Erwin Van Damme (Steenhoven G&CC)
 • Guido Vyncke (Winge G&CC)
 • Justine Barbier ( Royal Oostende)
  Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
  Ymke Vanherp (Golf Vlaanderen)

Klik hier voor taken en opdrachten medische en ethische commissie


BUREAU

Het bureau van Golf Vlaanderen staat in voor de uitvoering, centralisatie en coördinatie van de beslissingen en initiatieven genomen door de Raad van Bestuur, de commissies en de werkgroepen. Vandaar dat zowel de Secretaris-Generaal als de Sporttechnische Coördinator deze vergaderingen bijwonen.

Klik hier voor het GV Bureau Organogram

Contact Golf Vlaanderen tel. 02/752 83 30 - fax 02/752 83 39 - email: info at golfvlaanderen.be

Secretaris-Generaal: Marc Verneirt sinds 2001
 • Ms Biologie - Environmental Impact Assessment
 • Leidt het secretariaat
 • Organiseren van Kaderopleiding: - educatie en bijscholing voor de clubs en de verantwoordelijken binnen de clubs; - informeert de clubs en coördineert alle vragen vanuit de clubs; -bijscholing van het niet-sporttechnisch personeel
 • Begeleiding clubs: - Ruimtelijke Ordening en Milieu; - informatisering; - bijscholing en kaderopleiding; -verzekeringsdossier -Stappenplan
 • Organisatie van evenementen met landelijke uitstraling - golfontwikkeling - golfpromotie
 • Informatieverstrekking aan de clubs - communicatie aan de clubs en de golfspelers
 • Sponsoringsbeleid
 • Algemene administratie: -voorbereiding, bijwonen en verslag Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, steeds zonder stemrecht; -kan alle commissievergaderingen bijwonen, steeds zonder stemrecht - personeelsbeleid; - budgettering; -verzekeringstechnische dossiers
 • Staat in voor de uitvoering van het beleidsplan van de Vereniging
Administratief medewerkster: Evelyne Vanherck sinds 2018
 • Globale administratieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • Personeelsadministratie
 • Ledenadministratie
 • Sportieve administratie
 • Facturatie
 • Logistieke steun
 • Klassement - archief
Technisch Directeur Topsport / Sport: Karine Guerman sinds 2001
 • Master Lichamelijke Opvoeding
 • Eindverantwoordelijke voor: het algemeen sport- en topsportbeleid
 • Sport:
 • Lid van de sportcommissie en haar werkgroepen, steeds zonder stemrecht
 • Ondersteuning clubs jeugdwerking, recreatieve en competitieve wedstrijden
 • Gezond en ethisch sporten
 • Topsport:
 • Voorzitster topsportcommissie, steeds zonder stemrecht
 • Eindverantwoordelijke ontwikkelingsprogramma Topsport: Kids trainingen, regionale trainingen, Top Golf Vlaanderen, Be Gold
Sporttechnisch medewerkster / Promotie: Katrien Pauwels sinds 2009

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • Project 'Start to Golf'
 • Coördinatie van opleiding Aspirant
 • Stagebegeleiding van opleiding Initiator
 • Promotie van golf:
 • o Golf on the Road
 • o Golf en Toerisme
 • o Golf op School
 • o G-golf
Sporttechnisch medewerker: Kevin Dhondt sinds 2006

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • 50% DSKO (verantw. kaderopleiding)
 • Organisatie van wedstrijden/tornooidirecteur
 • Organisatie van evenementen
 • Jeugdbeleid
 • Ondersteunend aan de Technisch Directeur Topsport/Sport: mede-opvolging van o.a. Topsportschool, regionale trainingen,...
Sporttechnisch medewerker / Clubondersteuning: Jochem Sueters sinds 2012

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf
 • Beheer applicaties voor golfspelers (app & i-Golf Interactive)
 • Beheer cms-systeem voor golfclubs (i-Golf)
 • Maakt deel uit van de commissie golf en omgeving
 • Golf Statistieken in Vlaanderen
 • Organisatie van wedstrijden
 • Organisatie van evenementen
 • Bijscholingen clubs
Sporttechnisch medewerkster / Kaderopleiding: Ymke Vanherp sinds 2017

 • Master Lichamelijke Opvoeding -Trainer B Turnen
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • Kaderopleidingen : 50% DSKO (verantw. kaderopleiding)
 • Bijscholingen
 • Jeugdbeleid
 • G-GolfOp de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief