Thumbnail pagina

Wie is wie

Untitled design 3 min

Structuur & organisatie

GV Structuur organisatie 2x

De Algemene Vergadering

Zoals opgenomen in de statuten van Golf Vlaanderen heeft de Algemene Vergadering volgende taken (Klik hier).

Samenstelling Raad van Bestuur Golf Vlaanderen (na AV 2021)

Voorzitter: Emmanuel Rombouts
Ondervoorzitter: Nathalie Kadic
Penningmeester: Francis Meert
Secretaris: Marc Verneirt (Secretaris-Generaal)

V = verkozen (mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)

Vorige mandaten en functie Club 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kris Van Ingelgem Geen Antwerp Golf School V * * * HV * * *
Jaak Pieters Geen Millennium Golf V * * * HV *
Emmanuel Rombouts Geen R. Antwerp GC V * * * HV (VZ) *
Francis Meert Geen R. Latem GC V (PM) * * * HV *
Stephan De Sterck Geen Golf Puyenbroeck V * * * HV *
Nathalie Kadic -Nyssen Geen Rinkven V * * (OVZ) *
Johan Delmulle Geen GCC Oudenaarde V * * *
Paul Van den Eynde Geen Keerbergen V *
Christophe Bielen Geen Fl. Nippon Hasselt V *
Piet Vandenbussche 2009-2016 Ternesse V *

VZ = Voorzitter - OVZ= ondervoorzitter - PM= Penningmeester
Golf Vlaanderen vertegenwoordigers bij KBGF (vanaf 15/03/2017)

V = verkozen (mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)

GV Vertegenwoordigers binnen de Raad van bestuur KBGF

Naam Vorige mandaten KBGF Leeftijd 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Luc Feremans Geen Cleydael G&CC V * * (OVZ) * V * * *
Emmanuel Rombouts Geen R. Antwerp GC V (VZ) * * * HV (OVZ) *
Piet Vandenbussche Geen Ternesse G&CC V * * * HV *
Nathalie Kadic-Nyssen Geen Rinkven V *
Benoit Levecq 2001-2007 Royal Limburg V *

Adviesorganen Golf Vlaanderen en werkgroepen 2018-2021

Binnen de structuur van Golf Vlaanderen zijn er 3 adviesorganen voorzien: nl. de adviesorgaan Sport, adviesorgaan Clubondersteuning en het medisch en ethisch adviesorgaan alsook verschillende werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit een beperkt aantal mensen om een efficiënte werking te verzekeren.

In elke werkgroep zit een verantwoordelijke die verslag uitbrengt aan het adviesorgaan Sport en voor een efficiënte doorstroming zorgt. De werkgroepen veranderen volgens de noodzakelijkheden.

A. Het adviesorgaan Sport en Topsportcommissie

Klik hier voor de opdrachten en taken van het adviesorgaan Sport

Adviesorgaan Sport

 • Jaak Pieters (Millennium Golf) - voorzitter
 • Leden:
 • Paul Van Den Eynde, verantwoordelijke Seniorenwerkgroep (Royal Keerbergen GC)
 • Marc De Cock, verantwoordelijke Jeugdwerkgroep (GC Kampenhout)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
 • Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)
 • Tine Depaepe-Fournier, verantwoordelijke dameswerkgroep (GCC De Palingbeek)
 • Emmanuel Rombouts (R Antwerp)
 • Christophe Bielen (GC Hasselt)

Topsportcommissie

 • Guido Vyncke (Winge G&CC)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)- voorzitter
 • Marc Verneirt (Golf Vlaanderen)
 • George Mackechnie (Technisch expert)
 • Jaak Pieters (Millennium Golf)
 • Emmanuel Rombouts (R Antwerp)
 • Tommy Verlinde (Sport Vlaanderen)
 • Fanny Cnops (Vertegenwoordiger topsporters)

De Werkgroepen 'Senioren', 'Ladies', 'Heren', 'Jeugd'

Deze werkgroepen werken onder de koepel van het adviesorgaan Sport voor de ontwikkeling van de golfsport, specifiek voor wat betreft hun categorieën van spelers. De voorstellen van de werkgroepen moeten goedgekeurd worden door het adviesorgaan Sport en dienen overeen te stemmen met de algemene doelstellingen van het adviesorgaan. Er zullen voldoende contacten en wisselwerkingen zijn met de spelers.

Seniorenwerkgroep

 • Marijke Lambrigts (Koninklijke Limburg G.C.)
 • Paul Van Den Eynde (Royal Keerbergen GC)
 • Marc Wijnen (Kempense Golfclub)
 • Jean-Pierre De Jaegere (Rinkven Golfclub)
 • Yolande Verniers (Golf Puyenbroeck)
 • Yves Robijt (ECPG Zwijnaarde)
 • Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)

Dameswerkgroep

 • Nicole Clement (Atgolf Vlaanderen)
 • Tine Depaepe-Fournier (GCC De Palingbeek)
 • Claudine Morel (ECPG Zwijnaarde)
 • Katrien Troch-Van Caneghem (Oudenaarde G&CC)
 • Jane Wright (GC Kampenhout)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
 • Katrien Pauwels (Golf Vlaanderen)

Jeugdwerkgroep

 • Jaak Pieters (Millennium Golf)
 • Nadine Syoen (Ieper Open Golf)
 • Marc De Cock (GC Kampenhout)
 • Jan Kinnen (WInge G&CC)
 • Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)

B. Het adviesorgaan Clubondersteuning

Het adviesorgaan wordt samengesteld uit mensen die ervaring hebben met deze zaken. Het adviesorgaan 'Clubondersteuning' heeft met de nieuwe statuten bijkomende opdrachten gekregen.

 • Piet Vandenbussche (Ternesse G.&C.C.)
 • Philippe Mallaerts (GAB / Brabanste Golf)
 • Stephan De Sterck (Golf Puyenbroeck)
 • Francis Meert (Royal Latem)
 • Frank Salembier (Waregem)
 • Kris Van Ingelgem, Voorzitter (Antwerp Golfschool)
 • Nathalie Kadic (Rinkven)
 • Jochem Sueters (Golf Vlaanderen)
 • Marc Verneirt (Golf Vlaanderen)

C. Het Medisch en Ethisch adviesorgaan

 • Werner Budts (Atgolf Vlaanderen)
 • Erwin Van Damme (Steenhoven G&CC)
 • Guido Vyncke (Winge G&CC)
 • Justine Barbier (Royal Oostende)
 • Paul Van Den Eynde (Golfclub Keerbergen)
 • Dirk Peeters (G&CC De Palingbeek)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
 • Ymke Vanherp (Golf Vlaanderen - Api)

Klik hier voor taken en opdrachten van het medisch en ethisch adviesorgaan

Bureau

Het bureau van Golf Vlaanderen staat in voor de uitvoering, centralisatie en coördinatie van de beslissingen en initiatieven genomen door de Raad van Bestuur, de adviesorganen en de werkgroepen. Vandaar dat zowel de Secretaris-Generaal als de Sporttechnische Coördinator deze vergaderingen bijwonen.

Een kort en handig overzicht van ‘wie doet wat’ bij de federatie met linken naar extra info, email contact én beschikbare publicaties, vind je hier.

Contact Golf Vlaanderen tel. 02/752 83 30 - fax 02/752 83 39 - email: info at golfvlaanderen.be

Secretaris-Generaal: Marc Verneirt sinds 2001

 • Ms Biologie
 • Leidt het bureau: HR - Financieel
 • Begeleiding clubs: Ruimtelijke Ordening en Milieu;
 • Sponsoringsbeleid - Marketing
 • Algemene administratie: - Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, steeds zonder stemrecht; kan alle commissievergaderingen bijwonen, steeds zonder stemrecht
 • Staat in voor de uitvoering van het beleidsplan

Administratief medewerkster: Evelyne Vanherck sinds 2018

 • Globale administratieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • Personeelsadministratie
 • Ledenadministratie
 • Sportieve administratie
 • Facturatie
 • Logistieke steun

Technisch Directeur Topsport: Karine Guerman sinds 2001

 • Master Lichamelijke Opvoeding
 • Eindverantwoordelijke voor: het algemeen sport- en topsportbeleid

Sport

 • Lid van de sportcommissie en haar werkgroepen, steeds zonder stemrecht
 • Ondersteuning clubs jeugdwerking, recreatieve en competitieve wedstrijden

Topsport:

 • Voorzitster topsportcommissie, steeds zonder stemrecht
 • Eindverantwoordelijke ontwikkelingsprogramma Topsport: Kids trainingen, regionale trainingen, Top Golf Vlaanderen, Be Gold
 • Gezond en ethisch sporten

Sporttechnisch medewerkster / Promotie: Katrien Pauwels sinds 2009

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • Start to Golf
 • Promotie van golf: Golf on the Road / Golf en toerisme / Golf op School
 • G-golf
 • Redactie Impact

Sporttechnisch medewerker: Kevin Dhondt sinds 2006

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • 50% DSKO (verantw. kaderopleiding)
 • API Sporttechnisch
 • Organisatie van wedstrijden/tornooidirecteur
 • Organisatie van evenementen
 • Jeugdbeleid
 • Ondersteunend aan de Technisch Directeur Topsport / Sport: mede-opvolging van o.a. Topsportschool, regionale trainingen,...

Digital en Clubondersteuning: Jochem Sueters sinds 2012

 • Digitale Datastrategie & Sport Marketing
 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf
 • Lid van de Commissie Clubondersteuning
 • Verantwoordelijk voor innovatie en digitalisering
 • Beheer applicaties voor golfspelers (BEgolf-app)
 • Beheer cms-systeem voor golfclubs (i-Golf)
 • GOSTA: Golf Statistieken in Vlaanderen
 • Organisatie van evenementen
 • Bijscholingen clubs

Sporttechnisch medewerkster / Kaderopleiding / Ethiek : Ymke Vanherp sinds 2017

 • Master Lichamelijke Opvoeding -Trainer B Turnen
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • API - Golf en ethiek
 • Kaderopleidingen : 50% DSKO (verantw. kaderopleiding)
 • Bijscholingen
 • Jeugdbeleid

Communicatie: Emma Van de Rostyne sinds 2022

 • Master Communicatie
 • Initator Golf
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • Externe communicatie Golf Vlaanderen