Thumbnail pagina

G-golfproject

G golf

Met de invalshoek ‘van recreatief naar competitief’ kreeg het G-golf project in 2021 een nieuw elan. We behielden de opgebouwde structuur van de vorige beleidsperiode (2017-2020) die de focus legde op participatieverhoging en beoogden met het nieuwe project een kwaliteitsverhoging op recreatief én competitief niveau.

Het subsidiebudget dat we hiervoor kregen toegewezen bedraagt 43.200 EUR waarvan 12.000 EUR voorzien wordt voor het G-golf friendly fonds. Jammer genoeg werd het project door Sport Vlaanderen slechts voor 1 jaar goedgekeurd en zijn we genoodzaakt om het bij onze nieuwe aanvraag voor 2022 over een andere boeg te gooien.

G-golf friendly fonds

Tijdens de maand september kan elke club via iGolf een subsidieaanvraag indienen voor het G-golf friendly fonds. Het bedrag van 12.000 EUR zal verdeeld worden onder de clubs die inspanningen hebben geleverd voor G-golf. Clubs die initiaties of lessen (denk aan STG G-golf!) organiseerden zullen via deze weg vergoed worden. Ook het aanbieden van een Mobicart buggy of eigen goedkope buggy’s voor G-golfers hoort hier bij. Zie info + reglement met de puntenverdeling en de bestedingsvoorwaarden.

Wil je graag enkele tips voor het ontlenen of de aankoop van G-sportmateriaal beschikbaar in Vlaanderen? Neem hier een kijkje.

Ben je als club reeds bezig met G-golf of wens je een G-werking op te starten? Neem dan zeker eens contact op met de G-sportconsulent van Sport Vlaanderen. Hij/zij biedt hulp bij een duurzame G-werking en geeft advies bij de opstart. Ook rechtstreekse subsidies via Sport Vlaanderen zijn mogelijk. Meer info vind je op www.sport.vlaanderen/g-sport

Op de website van Parantee Psylos is een lijst beschikbaar met alle opleidingen rond G-sport, www.parantee-psylos.be/opleidingen