Thumbnail pagina
Met steun van

G-golfproject

G golf

De financiële ondersteuning voor de clubs vanuit het G-golf project bestaat uit 2 delen: de forfaitaire vergoeding voor G-golf initiaties en G-golf lessenreeksen enerzijds, en een te verdelen subsidie uit het G-golf friendly fonds anderzijds. Per werkingsjaar kan de club een subsidie aanvraag indienen bij Golf Vlaanderen ten laatste op 30 september.

Waar we in 2017 10 aanvragen mochten ontvangen voor het fonds, werden dit er in 2019 reeds 19. De clubs die daarenboven voldoen aan enkele vastgelegde criteria krijgen het G-golf friendly label.

Wil je graag enkele tips voor het ontlenen of de aankoop van G-sportmateriaal beschikbaar in Vlaanderen? Neem hier een kijkje.

Ben je als club reeds bezig met G-golf of wens je een G-werking op te starten? Neem dan zeker eens contact op met de G-sportconsulent van Sport Vlaanderen. Hij/zij biedt hulp bij een duurzame G-werking en geeft advies bij de opstart. Ook rechtstreekse subsidies via Sport Vlaanderen zijn mogelijk. Meer info vind je op www.sport.vlaanderen/g-sport/.

Vanuit de Vlaamse Trainer School e.a. opleidingsinstanties worden regelmatig bijscholingen georganiseerd voor trainers, personeelsleden of vrijwilligers van sportclubs. Klik hier onder voor een kalender met bijscholingen die interessant kunnen zijn voor G-golf.

G-sport bijscholingen