Thumbnail pagina

Gezondheid & Ethiek

11

Gezondheid & ethiek vormen een belangrijk aandachtspunt voor Golf Vlaanderen. Hier vind je een overzicht van verschillende initiatieven rond deze thema's.

Doping 2021

DOPING

Wat is doping? Welke geneesmiddelen zijn verboden? Bij welke organisatie kan hiervoor terecht?

Gendervriendelijk

GENDERVRIENDELIJK COMMUNICEREN

Met deze brochure willen we aandacht besteden aan een gendervriendelijke communicatie en thema’s zoals gendergelijkheid en LBGTI gezien deze niet meer uit de maatschappij weg te denken zijn. Deze brochure biedt clubs vrijblijvend tips en advies om binnen het bestuur eens na te denken over deze thema’s zodat wij samen van golf een nog gastvrijere en open sport kunnen maken waar iedereen zich thuis voelt. Klik hier voor de brochure.

Meldpunt

MELDPUNT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Nood aan een luisterend oor, vraag, vermoeden, vaststelling of onthulling, kijk hier waar je terecht kan.

Generatie rookvrij

Generatie Rookvrij

Roken op een golfclub, kan dat nog wel vandaag de dag? Momenteel is het nog niet verboden op golfclubs maar met de ondertekening van charter 'Generatie rookvrij' verklaart Golf Vlaanderen dat onze strategie erop gericht is om het roken in het bijzijn van kinderen en jongeren te denormaliseren. Ontdek hier hoe jouw club kan meedoen.

Letsel

URGENTIES & GOLFLETSELS

Ontdek hier de raadgevingen van de ethische & medische commissie i.v.m. mogelijke urgenties op het golfterrein.

Benieuwd naar welke letstels er vooral voorkomen in onze sport en hoe je deze eventueel kan behandelen, ontdek het hier.

11

GOLF & VERZEKERING

Wat bij een ongeval, wie moet aangifte doen en wat zijn de voorwaarden van de golfpolis

Ices sport met grenzen

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Vragen over grensoverschrijdend gedrag in de sport, neem hier een kijkje.

DOSSIERS GOLF & GEZONDHEID

Golfletsels, wat te doen? Wat te doen bij onweer? Wat bij warm weer? Teken op de golfbaan en nog veel meer.