Thumbnail pagina
Met steun van

Golf & gezondheid

11

Doping >

Dossiers Golf & Gezondheid >

Medische en ethische commissie >

Golf en gezondheid vormt een belangrijk aandachtspunt voor Golf Vlaanderen. Hierbij kan je meer lezen wat betreft doping, de medische commissie van Golf Vlaanderen en vind je een aantal relevante dossiers terug.

Tips: Wat in geval van nood?

  • Heb je een AED toestel op de club, neem een foto en plaats deze op de website. Zo kent iedereen de locatie.
  • Denk na over een noodprocedure. Kennen we de noodnummers van hulpdiensten? Kennen we het noodnummer van de koepelorganisatie? Kunnen de leden iemand contacteren bij een ongeval op de baan en is dit nummer gekend of beschikbaar?
  • Zorg dat er een EHBO kit ter beschikking is op de club (vernieuwde EBHO Kit samenstelling, klik hier).
  • Zorg dat er iemand van de begeleiding of medewerkers eerste hulp bij een ongeval kan toepassen
  • Stel enkele posters met stappenplan reanimatie bij de balie ter beschikking (kan je hier downloaden)