Thumbnail pagina

Trainers Opleidingen

Heb je al een sportpedagogisch diploma behaald in binnen- of buitenland? Dan kan je dat onder een aantal voorwaarden laten gelijkstellen met de diploma's van de Vlaamse Trainersschool.

Assimilatie aanvragen bij VTS

Brochure zelfstandige trainer