Thumbnail pagina

Info voor trainers

Brochure Samenwerkingsovereenkomst met de zelfstandige trainer

Heel wat trainers willen hun activiteit als zelfstandige uitvoeren. De coronacrisis (cfr. Hinderpremie vs compensatiepremie) heeft ons echter geleerd dat de formaliteiten die bij het zelfstandige statuut horen niet altijd goed gekend zijn zowel bij de club als trainers. Het belang van een goede overeenkomst kwam hierbij zeer hard naar boven. Er zijn 2 overeenkomsten nodig, 1 waarmee de pro de installatie huurt van de club en 1 waarbij de club de diensten van de pro inhuurt. Deze overeenkomsten vind je ook terug in onze brochure.

Om onze clubs en jullie als trainer hierbij beter bij te staan hebben wij i.s.m. Vlaamse Sportfederatie, NSZ en PGA of Belgium een brochure opgemaakt “samenwerkingsovereenkomst met de zelfstandige trainer”. Wat bevat deze brochure?

  • De startende, zelfstandige, golftrainer wegwijs maken in de administratieve, fiscale en andere formaliteiten en verplichtingen.
  • Aandachtspunten, concrete to do’s en handige tips over de verschillende zaken waaraan de zelfstandige golftrainers moeten denken.
  • Modelovereenkomst zelfstandige trainer – club & Modelovereenkomst Huur accommodatie
Brochure Samenwerkingsovereenkomst met de zelfstandige golftrainer

Diploma laten gelijkstellen

Heb je al een sportpedagogisch diploma behaald in binnen- of buitenland? Dan kan je dat onder een aantal voorwaarden laten gelijkstellen met de diploma's van de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Vrijstellingen of gelijkstellingen die niet in de vrijstellingstabel of assimilatietabel opgenomen zijn, moet je aanvragen via de EVC/EVK-procedure. Vrijstellingen op basis van een kwalificatie verlopen via de EVK-procedure. Behaalde je nog geen kwalificatie, maar heb je wel al jarenlang ervaring als trainer, dan val je onder de EVC-procedure.

Gelijkstelling/assimilatie aanvragen bij de VTS