Thumbnail pagina
Met steun van

Trainer A Golf

9

Wat?

De Trainer A Golf is volgens de visie van Golf Vlaanderen een trainer die instaat is om een beloftevolle en/of elite golfer (internationaal amateurniveau tot professionele speler) te coachen en te voldoen aan specifieke competenties en kerntaken.

Toelatingsvoorwaarden?

  • Kwalificatie: Minstens 3 jaar in het bezit zijn van het diploma ‘Trainer B’ of ermee gelijkgesteld zijn
  • Geslaagd zijn voor Module 1 Algemeen gedeelte Trainer A
  • Tijdens de afgelopen 3 jaar minstens één seizoen actief geweest als trainer van één of meerdere spelers op volgend niveau: deelname Junior Federal tour of Deelname Federal tour
  • In het bezit zijn van 12 credits behaald tijdens de afgelopen 3 jaar, credits kunnen behaald worden door volgen bijscholing (1 credit per bijscholing), docent opleidingen (3 credits), stagementor opleidingen (3 credits)
  • Een gemotiveerd voorstel voorleggen van een speler/speelster die je gedurende de opleiding Trainer A Golf actief wenst te begeleiden tijdens je stage, niveauvereisten speler/speelster is minimum top 50 Belgian Ranking.

Programma

Algemeen gedeelte

Module 1 = algemeen gedeelte Trainer A word sporttakoverschrijdend georganiseerd door de VTS. Deze module is in elke opleidingsniveau ingebouwd en omvat algemene principes en sportwetenschappelijke basiskennis die voor elke sporttak belangrijk zijn. Let op! De cursist moet geslaagd zijn voor deze module om te kunnen starten met Trainer A Golf opleiding.

Sportspecifiek gedeelte

Inschrijven?

Algemeen gedeelte

Schrijf je hier in

Specifiek gedeelte

Klik hier voor je in te schrijven + stuur portfolio door waarin je aantoont dat je voldoet aan toelatingsvoorwaarden naar y.vanherp@golfvlaanderen.be

Sjabloon Portfolio, klik hier.