Thumbnail pagina

Medische & Ethisch verantwoord sporten

11

Medische & ethisch verantwoord sporten vormen een belangrijk aandachtspunt voor Golf Vlaanderen. Hier vind je een overzicht van verschillende initiatieven rond deze thema's.

Doping 2021

DOPING

Wat is doping? Welke geneesmiddelen zijn verboden? Bij welke organisatie kan hiervoor terecht? Welke informatie moet je meegeven aan jouw sporters?

Meldpunt

MELDPUNT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Nood aan een luisterend oor, vraag, vermoeden, vaststelling of onthulling, kijk hier waar je terecht kan.

Ices sport met grenzen

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Wil je voor jouw golfers een veilig sportklimaat uitbouwen, dan is het belangrijk om in de eerste instantie grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Wil je als trainer hiermee aan de slag? Centrum voor Ethiek biedt informatie, tools, goede praktijken enzovoort aan om jou op weg te helpen.

Letsel

URGENTIES & GOLFLETSELS

Ontdek hier de raadgevingen van de ethische & medische commissie i.v.m. mogelijke urgenties op het golfterrein.

Benieuwd naar welke letstels er vooral voorkomen in onze sport en hoe je deze eventueel kan behandelen, ontdek het hier.

Handshake

GEDRAGSCODES

Een goede gedragscode is de eerste stap om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Een gedragscode bevat in het ideale geval nog andere
thema’s en dat is goed: grensoverschrijdend gedrag is immers net zo ongepast als discriminatie, te
laat komen op training of andere vormen van gebrek aan respect, en dus kan het helpen om
gedragsregels over die verschillende aangelegenheden samen bekend te maken. Nood aan voorbeelden van gedragscodes, ontdek ze hier.