Thumbnail pagina

Wat is beter: houten tees of plastic tees?

Moet ik plastic of houten tees gebruiken op een afslagplaats? De vraag is niet eenvoudig te beantwoorden omdat zowel houten als plastic tees voor- en nadelen hebben. Golf Vlaanderen en golfinstanties zoals de R&A en USGA geven daarom geen officieel advies, de keuze is aan de clubs, banen en spelers. Maar voor een goede keuze is goede kennis belangrijk. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste argumenten voor en tegen op een rij.

Facebook templates


Doe in elk geval dit...

Onafhankelijk van jouw keuze voor houten en plastic (rubber) tees kan je bijdragen aan milieuvriendelijk golf door verspilling te voorkomen.

  • Raap een tee altijd op en gebruik een niet gebroken tee opnieuw. Een “duurzame golfer” doet heel lang met zijn of haar tees en minimaliseert op die manier de negatieve impact van tees op het milieu. Er zijn spelers die hun tee nooit oprapen, maar gelukkig worden hun tees vaak opgepakt en hergebruikt door medegolfers die later op de afslagplaats arriveren.
  • Gooi een kapotte tee weg in (bij voorkeur sorteer) -afvalbakken of in een bakje met gebroken tees op de afslagplaats. Gooi de gebroken tee nooit in een struikje of sloot naast de tee.
  • Gebruik alleen indien nodig een lange tee. Een korte tee breekt minder snel, deze kan je dus perfect gebruiken voor een afslag met een ijzer of houten. Gebruik alleen een lange tee als die echt nodig is (als je de bal hoog opteet voor een slag met de driver).
  • Houd rekening met de verpakking van de tees. Sta bij de keuze voor een tee ook stil bij het product- en distributieproces en bij de verpakking; die zaken hebben ook impact op het milieu.

Pro en contra

  • Greenkeepers zien in het algemeen liever dat spelers houten tees gebruiken want plastic tees zijn slechter voor de messen van de maaiers dan houten tees. Dat is in het algemeen de hoofdreden waarom sommige banen spelers verbieden om met plastic tees te spelen. Maar andere banen doen plastic tees in de ban omdat ze een bijdrage willen leveren aan minder plastic op de wereld.
  • Plastic tees verbannen lijkt op het eerste gezicht de beste keuze, want we willen toch minder plastic op de wereld? Maar een argument tegen deze keuze is dat plastic tees veel langer meegaan dan houten tees. Een ander nadeel van de meeste houten tees is dat ze geverfd worden. Ze zijn daarom niet per se duurzamer dan plastic tees.
  • Je hebt hout en hout en de ene houten tee is beter dan de andere (en de ene is ook vaak duurder dan de andere). In het algemeen worden tees gemaakt van berkenhout en volgens het Amerikaanse tijdschrift Golf Digest kunnen er uit een volwassen berk 40.000 houten tees gemaakt worden. Maar een berk is pas na meer dan vijftig jaar echt volwassen en 40.000 tees is niet zo veel als je beseft dat een golfer gemiddeld per ronde zo’n drie nieuwe tees nodig heeft, omdat ze in elke ronde tees kapotslaan of kwijtraken. Heeft een golfer of club toch een voorkeur voor houten tees, dan lijken 100 procent bamboe tees de beste keuze. Die zijn niet geverfd en er zijn nog meer voordelen: bamboe is sterk (waardoor de tee niet snel breekt) en bamboe groeit heel snel (waardoor het productieproces minder impact op het milieu heeft). Maar er worden steeds meer vraagtekens gezet bij bamboe producten, met name bamboe eetgerei. Als bindmiddel om bamboevezels te verwerken wordt meestal melamine-formaldehydehars gebruikt, een kunststof die bij slechte kwaliteit giftige componenten vrijlaat die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Alternatieven

Er zijn ook alternatieven voor plastic en hout op de markt, bijvoorbeeld tees die van meel zijn gemaakt. Meel-tees gaan in het algemeen snel kapot, maar ze breken wel snel af als ze in water of gras eindigen. Het is daarom moeilijk om te bepalen of het productieproces en gebruik van deze tees uiteindelijk beter is voor het milieu zijn dan de fabricage en het gebruik van houten of plastic tees.

Alle kleine beetjes helpen

Bij alle claims over ecovriendelijke tees geldt dat de claims moeilijk te controleren zijn: zijn deze tees werkelijk milieuvriendelijk en geldt dat ook voor de verpakking en het productie- en distributieproces?

Houten of plastic tees gebruiken: is het een belangrijke kwestie? Niet in vergelijking met de keuze van een consument hoe vaak hij of zij een vliegreis maakt. En voor golfbanen zijn pesticidevrij beheer en effectieve beregening veel belangrijker kwesties, omdat de positieve impact van duurzaam beheer gigantisch is vergeleken met het beleid wat betreft tees.

Maar alle kleine beetjes helpen en daarom is het ook belangrijk om bewuste keuzes te maken wat betreft tees en om verantwoordelijk om te gaan met dit kleine golfattribuut, wat de keuze ook is. Hoe meer tees hergebruikt worden en hoe meer gebroken tees in gescheiden afvalbakken belanden, hoe beter.

Ontdek meer over golf & milieu