Thumbnail pagina
Met steun van

3 types federatiekaart

Untitled design 5 min
3 types federatiekaart

Aansluiting federatie

Een aansluiting bij de golffederatieis in België niet mogelijk zonder aansluiting bij een golfclub. Maar weet dater een zeer brede waaier is in aanbod en dat de clubs 3 types federatiekaartter beschikking hebben, zodat een jaartarief mogelijk is vanaf enkeletientallen Euro’s voor een ‘greenfee-lidmaatschap’ tot het klassieke ‘full membership’.

Na het afsluiten van je lidmaatschapvraagt de club jouw federatiekaart aan bij de Koninklijke Belgische Golf Federatieen krijg je ze via de post thuis verstuurd.

België telt 3 golffederaties: deKoninklijke Belgische Golf Federatie (KBGF), Golf Vlaanderen voor de Vlaamsegolfclubs en AFGolf voor de Waalse golfclubs.

De federatiekaart zal dus KBGF-GV zijn indien je bent aangesloten bij een club in Vlaanderen of KBGF-AFGolf indien bij een Waalse club. Bij een club in het Brussels Gewest is er de keuzemogelijkheid.

Er zijn 3 types van de federatiekaart,afhankelijk van de aanwezige infrastructuur zal een club type A en/of B en/of Ckunnen aanbieden.

  • Type A kan aangeboden worden door clubs die beschikken over minstens 9 holes Qualifying.Dit type wordt meestal gekoppeld aan het full lidmaatschap bij een grote club. Zijkunnen daarnaast ook type B en C aanbieden, indien ze over een driving rangebeschikken, en daarmee een alternatief lidmaatschap creëren.
  • Type B wordt aangeboden door de clubs die beschikken over een driving range en holes (zonderminimum aantal). Meestal zijn dit de golfscholen met 9 korte holes of 6 holes. Zijkunnen indien gewenst ook een type C aanbieden om te gaan differentiëren in deaangeboden lidmaatschapsformules.
  • Type C is de federatiekaart die aangeboden wordt door clubs die enkel beschikken overeen driving range. Zij kunnen enkel dit type kaart aanbieden.

C-kaart voor de sporadische golfer of golfschool-golfer

Het type C-kaart laat de clubs dus toeaangepaste lidmaatschapsformules te ontwikkelen zodat je lid bent van de club,maar enkel van bijvoorbeeld de oefenfaciliteiten of de driving range en dusniet van de baan.

Het tarief van zo’n ‘greenfee-lidmaatschap’ ligt hierdoor eenstuk lager en je betaalt enkel bij wanneer je daadwerkelijk een ronde speelt.Je betaalt m.a.w. een greenfee op je eigen club.

Ideaal wanneer je maar af entoe de baan op kan of als je graag steeds andere banen speelt en ontdekt.

Je kan met dit type federatiekaart ook terecht bij anderegolfclubs én je bent officieel aangesloten bij de KBGF en Golf Vlaanderen. Jegeniet - net als met een federatiekaart type A of B - van alle diensten zoalsde Golf Vlaanderen App met online reserveren en betalen van teetimes, deelnameaan de Golf Vlaanderen wedstrijden, verzekering bij golfongevallen en alle communicatiezoals Golf Vlaanderen Digitaal en het BEgolf magazine in je bus.

Hieronder vind je een overzicht van de clubs die de federatiekaarttype C aanbieden met link naar meer info betreffende tarieven en dergelijke.

Atgolf Vlaanderen
Golf Centrum Ranst
Golf Practice Sint-Genesius-Rode
Golf Puyenbroeck
IGTC (Kempense Golfschool)