Thumbnail pagina

Groei van Golf in Vlaanderen

Untitled design 4 min

Groei van golf in Vlaanderen: 1979 - heden

Op deze pagina kan u de volgende cijfers vinden over golf in Vlaanderen:

  • Grafiek: 'Groei van golf in Vlaanderen' (clubs & spelers)
  • Statistieken per leeftijd & provincie
  • De Gosta-studie 2009, Gosta 2014, Gosta 2019
  • Life time golfen: senioren in de golfsport
Neem contact op met Golf Vlaanderen
Provincie Men Ladies Totaal
Antwerpen 9984 5356 15340
Brussel Hoofstedelijk gewest 156 85 241
Limburg 4743 2166 6909
Oost-Vlaanderen 5699 3082 8781
Vlaams-Brabant 4508 2421 6929
West-Vlaanderen 6218 3926 10144
Totaal 31308 17036 48344
Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal
00-10 627 364 991
11-20 2706 1318 4024
21-30 3002 1013 4015
31-40 3127 907 4034
41-50 4408 2291 6699
51-60 6603 4672 11275
61-70 6446 4077 10523
71-80 3528 2077 5605
80+ 861 317 1178
Totaal 31308 17036 48344

GOSTA Vlaanderen: update editie 2019

Elke 5 jaar maken we vanuit GV een GOSTA-studie. GOSTA staat voor GOlf STAtistieken en geeft ons een beeld van de evolutie binnen de golfmarkt.

Naast de analyse van de ledendatabase en een bevraging van de clubs in vergelijking met de voorgaande jaren, is er deze editie ook een nieuw luik. We hielden immers een bevraging bij alle golfers en zijn zeer tevreden dat 10% van de spelers hun mening gaven over de golfsector.

Klik hier snel door en krijg een volledig inzicht in de golfsector anno 2020.

Klik hier voor de eerste uitgave van GOSTA Vlaanderen (2009)

Klik hier voor Gosta studie 2014 Vlaanderen

Download Gosta 2019 (pdf)

Life Time Golfen: Senioren in de golfsport

In het kader van het prioriteiten beleid van de minister van Sport heeft Golf Vlaanderen beslist om deze richtlijn 'Life Time Golf' te publiceren. Ook gezien bijna de helft van de golfers 55+ is en deze groep jaarlijks toeneemt met ongeveer 750 spelers, is de publicatie van deze richtlijn nuttig. Dit is een publicatie van 2010.

Doelstelling van het Life Time Golf project is meer senioren laten golf spelen binnen de Golf Vlaanderen golfclubs en deze nog langer laten sporten (life time) op zowel competitief als recreatief niveau.

Klik hier voor het rapport 'Senioren in de golfsport'