Thumbnail pagina

GV Goed Bestuur

Untitled design 7 min

Transparantie, democratie en een degelijke interne controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even makkelijk om te zetten, zijn in de praktijk. Daarom is er nu de nieuwe Code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties – de zogenaamde Code Muyters – met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips.

Het besluit kadert in het nieuwe federatiedecreet voor de sportsector dat ingaat vanaf 1 januari 2017 en de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties regelt. Bij een transparante manier van werken is er toezicht mogelijk op de interne werking van de federatie en wordt er open gecommuniceerd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat beslissingen van de raad van bestuur gepubliceerd worden of dat er open gecommuniceerd wordt over de kosten van bestuur. Een organisatie is democratisch als haar clubs kunnen deelnemen in beleidsprocessen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bestuursleden op een democratische wijze benoemd worden en de algemene vergadering de leden vertegenwoordigt en minimaal een keer per jaar samenkomt. De dimensie democratie omvat bovendien ook het opnemen van sociale verantwoordelijkheid. Voor sportfederaties gaat het bijvoorbeeld om beleid voeren inzake gezond en ethisch sporten, gelijkheid en diversiteit, dopingbestrijding, …

Slagkrachtig en doelgericht ondernamen we actie om het bestuursorgaan zo divers mogelijk samen te stellen met als doel een zo goed mogelijke vertegenwoordiging. De 8 vrij verkozen bestuurders evalueerden de profielen aanwezig in het bestuursorgaan en stelden vervolgens vast dat men op zoek diende te gaan naar een vrouw die bij voorkeur een 9 holes club vertegenwoordigt. Het resultaat van deze oefening is de coöptatie van een 9e bestuurslid.

Algemeen

Statuten en GV Reglement (20 maart 2024)

Beleidsplan 2028

De GV Visie 2028 (klik hier) van het nieuwe beleidsplan zal onze richting bepalen voor de periode 2025-2028 en is één van de 4 onderdelen van het Beleidsplan 2028..

Het beleidsplan kwam tot stand na een planningsproces bestaande uit verschillende fases.

De start bestond uit een analyse van de structuur en de vorming van een planningsteam die de missie van GV evalueerden. Een gegevensverzameling met enerzijds een externe analyse en anderzijds vormden de 'Situation as is' . Een Interne Analyse met oa. de nieuwe GOSTA op basis van een bevraging bij 3000 GV spelers en de GV clubs is deel 2.

Op basis van een denkdag met Bestuur en Stakeholders werden de beleidsuitdagingen of visies 2028 opgemaakt.

In de laatste fase werden in de 'Situation to be' de strategische doelstellingen opgesteld en acties gekoppeld aan mensen en middelen via een luik II en een meerjarenbegroting.

Verslagen Raad van Bestuur 2024