Thumbnail pagina

Wat is G-golf

G-GOLF

G-golf is golf voor mensen met een beperking. De golfsport leent zich uitstekend om mensen met een verschillende staat van paraatheid met en tegen elkaar te laten spelen, dankzij het golfhandicap-systeem dat het spelniveau van de speler in rekening brengt.

Ontstaan

Meer dan 10 jaar geleden zette Golf Vlaanderen (toen nog VVG) de eerste stappen in de G-sportwereld. Dankzij de samenwerking tussen Winge Golf & Country Club en UZ Pellenberg werd golf geïntroduceerd in de bewegingstherapie van patiënten die revalideerden van een letsel. Ook bij andere golfclubs ontstonden later gelijkaardige initiatieven waardoor de tijd rijp werd om het aanbod in kaart te brengen en structureel te ondersteunen.

Sinds 2017 voorziet Golf Vlaanderen het project G-golf via de financiële steun van Sport Vlaanderen. Hierbij worden de golfclubs aangemoedigd om G-golf initiaties en lessenreeksen te organiseren, de infrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, Mobicart buggy’s aan te bieden dewelke aan een voordelig tarief ter beschikking staan voor G-golfers, een G-golf werking op te starten, … .

De meeste clubs met een actieve G-werking richten zich tot personen met een fysieke beperking. Golf biedt immers veel mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn of die revalideren van een letsel. Zij kunnen door te golfen veel lichaamsperceptie en -controle terugwinnen. Golf is ook een ideale sport voor wie bijvoorbeeld nog wel kan bewegen, maar niet snel kan reageren op een tegenstander. Of voor wie de intensiteit van andere (G-)sporten te zwaar wordt.

Maar ook voor personen met een auditieve handicap of autismespectrumstoornis (ASS) kan golf de perfecte sportbeoefening zijn. Deze laatste doelgroep voelt zich thuis in een prikkelarme omgeving zoals de golfbaan, waar in kleine groepjes gesport wordt.

Lees er alles over in onze brochure: G-golf - Golf doet je handicap vergeten.

Doelstelling

Het G-golf project heeft als doel om mensen met een beperking te begeleiden in het hele proces van kennismaking met golf tot duurzame beoefening van de sport en deelname aan competitie.

G-golf actoren

Mobicart

De vzw Mobicart stelt buggy's ter beschikking aan golfclubs voor minder mobiele spelers en G-golfers, zowel eigen leden als greenfee-spelers. Doelstelling is om zo iedereen met een tijdelijke of permanente beperking in staat te stellen de golfsport te blijven beoefenen. Momenteel kan je in 18 deelnemende clubs een Mobicart buggy huren. Met je Mobicart-pas krijg je ook korting op andere clubs.

www.mobicart.be

G-golf centrum De Krikskens

Hoewel geen officieel erkende golfclub bij Golf Vlaanderen, dragen wij vanuit onze federatie het G-golf centrum een warm hart toe. De Kriksens is een klein oefenterrein gelegen in Beerse en ontvangt voornamelijk G-golfers die willen kennismaken met de golfsport. Zij die gebeten zijn en hun golfhandicap willen behalen, kunnen nadien terecht bij de Lilse Golf & Country voor een lespakket en Route 36.

www.golfdekrikskens.be

EDGA

De European Disabled Golf Association is het Europese orgaan voor G-golf samengesteld uit de nationale golffederaties van 23 landen, waaronder België. Als Belg kan je dus lid worden van EDGA en deelnemen aan het wedstrijdcircuit dat gelinkt is aan de World Ranking. Meer info vind je op onze pagina 'G-golf competitie'.

www.edgagolf.com

G-sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen is dé sportfederatie voor G-sport en partner van Golf Vlaanderen. G-Sport Vlaanderen ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties die zich op een competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een beperking, kwetsbaarheid of chronische aandoening én begeleidt topsporters met een beperking op maat.

www.gsportvlaanderen.be