Thumbnail pagina
Met steun van

Dossiers Golf & milieu

Untitled design 5 min

Op geregelde tijdstippen geeft Golf Vlaanderen informatie of advies aan de clubs om Golf en milieu beter te laten samengaan. Op deze pagina treft u een deel van deze tips aan onder de vorm van enkele dossiers.

Golf & pesticiden

  • Akkoord betreffende verkorte procedure VMM voor gebruik Fyto:
    Specifiek voor de sportvelden ontwikkelde de VMM na overleg met sectororganisaties ISB (Instituut Sportbeheer en Recreatie Beleid), Sport Vlaanderen en Golf Vlaanderen een toetsingskader met daarin een vereenvoudigde procedure 5 voor bepaalde probleemsituaties op sportvelden. Valt het probleem dat je hebt op het sportveld of het sportterrein niet onder de voorwaarden van de vereenvoudigde procedure dan dien je een volledig dossier in volgens procedure 5: www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruike...
  • Fytolicentie: zowel voor gebruikers als aankopers van fyto producten is er voor golfclubs een verplichting tot fytolicentie: https://fytoweb.be/nl/fytolicentie
  • Erkende producten golf: consulteer steeds www.fytoweb.be om de meest actuele erkenningen van producten na te gaan voor golf.

Golf & Water

Klik hier voor de Water nota 2012

Voorhet goed onderhoud en de exploitatie van een golfterrein is water noodzakelijk. Wateris kostbaar! Niet alleen qua prijs voor de verbruiker maar het is ook kostbaarvoor de natuur en het milieu. Daarom dienen we allemaal duurzaam met water omte gaan. Om het watergebruik zo efficiënt mogelijk te houden zijn verschillendetips voor handen. Het watergebruik dat we bespreken in deze nota betreft de beregeningmet daaraan (dit is meestal zo maar niet altijd) gekoppeld het oppompen vangrondwater en opslaan van dit opgepompte water alvorens het te gebruiken voorirrigatie. Dezenota kwam tot stand na raadpleging en met input van o.a. VMM (dienst heffingen,Afdeling waterbeheer en Afdeling gewasbeschermingsmiddelen), Ecogridconsultancy, AH De Man, Aquitec, Greenkeepers Association of Belgium enexperten ter zake zoals Paul Van Breda en Pierre Cornet.

De processierups

Een vervelend beestje dat huidirritatie kan veroorzaken. Wat kan de club er tegen doen? En wat moet u doen als u ermee in aanraking komt?

Afval hoort niet thuis op de golfbaan!

Klik hier voor meer info: Actie Zwerfvuil

Ga terug naar Golf & milieu