Thumbnail pagina

Doping

Untitled design 5 min
Affiche doping

De Vlaamse Gemeenschap voert op basis van het decreet medisch verantwoord sporten een actief antidopingbeleid in Vlaanderen. Jaarlijks worden er ongeveer 2.000 sportbeoefenaars gecontroleerd tijdens ca. 400 sportmanifestaties. Ook tijdens golfwedstrijden wordt er getest!

Als je sport en om medische redenen een geneesmiddel moet gebruiken, moet je opletten. Sommige geneesmiddelen bevatten immers stoffen die op de dopinglijst staan en die aanleiding kunnen geven tot een positieve dopingtest. Voor deze verboden stoffen kan of moet je een toestemming vragen. Neem trouwens nooit op eigen initiatief geneesmiddelen, maar alleen als een arts ze je voorschrijft. Een geneesmiddel met een verboden stof neem je alleen als het echt nodig is en als je met je arts de mogelijkheid van een andere behandeling hebt uitgesloten.

Elitesporters zijn verplicht een "Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN)" aan te vragen zodra hen een verboden stof wordt voorgeschreven.

Meer informatie voor de elitesporter vind je in de folder

Voor sporters die geen elitesporter zijn worden enkel die sporters die een behoorlijk grote kans maken op dopingcontrole aangeraden om een aanvraag voor het gebruik van een geneesmiddel met een verboden stof op voorhand in te dienen (en de bijhorende administratieve procedure te doorlopen). Vraag wel atijd een attest aan je behandelende arts, zodat je dit kan voorleggen bij een eventuele dopingcontrole.

Opgelet! Alle sporters, ook recreatieve en amateursporters, moeten het gebruik van alle toegelaten en niet-toegelaten geneesmiddelen en alle supplementen die tijdens de laatste week werden ingenomen tijdens een eventuele dopingcontrole aan de controlearts melden en dit op het dopingcontroleformulier laten noteren!

Let ook op met het gebruik van voedingssupplementen. Deze kunnen (verboden) stoffen bevatten die niet op de verpakking vermeld staan. Zo kan je positief testen zonder dat je het zelf weet! Het gebruik ervan is dan ook steeds op eigen (gezondheids)risico en verantwoordelijkheid.

Als ouders speel je ook steeds een belangrijke rol in het leren aan jouw kind hoe het zich kan beschermen bij sporten en tijdens zijn sportieve carrière. Meer informatie over de rol als ouder, hoe je goede waarden kan uitdragen en een gezonde sportcultuur kan herkennen vind je in de gids voor ouders, fair play in de sport.

Bezoek de website Dopinglijn voor de meest recente informatie, aangezien de dopinglijst elk jaar wijzigingen kan ondergaan.

www.dopinglijn.be en www.gezondsporten.be

Op deze sites vind je antwoorden op:

  • Wat doet doping met je lijf?
  • Cijfers en statistieken
  • Wat mag wel en wat mag niet?
  • Dopingcontrole: Wat, waar,hoe?
  • Positief wat nu?

NADO Vlaanderen, de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie en de strijd inzake doping in de sport, heeft een vernieuwde, uitgebreide video over het verloop van een dopingcontrole uitgebracht. Wat zijn rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de wedstrijdorganisator bij een dopingcontrole? De video hieronder verduidelijkt stap voor stap hoe een dopingcontrole verloopt, vanaf de aankomst van het controleteam tot de verwerking van de stalen en de resultaten.

Golf & gezondheid