Thumbnail pagina

Aan de slag met deze nieuwe GV tools

Tijdens onze jaarlijkse GV-Voorzittersvergadering hebben wij een tal van documenten en concepten meegegeven aan de clubvoorzitters waarmee de club aan de slag kan gaan om verder te professionaliseren. Deze richtlijnen passen in de verder uitwerking van de ‘Visie 2025’ die we vorig jaar al lanceerden. Benieuwd welke documenten? Wij geven een woordje uitleg

Generatie rookvrij

Rookvrij golf

GV ondertekende het charter en zal vanaf 2022 haar wedstrijden rookvrij maken op het terrein. Hieraan gekoppeld is een stappenplan zodat ook de club er mee aan de slag kan. Roken op een sportterrein wanneer jeugd aanwezig is, is eigenlijk uit den boze.

Samen naar rookvrij sportterein
Gendervriendelijk

Brochure gendervriendelijk communiceren

Met deze brochure willen we aandacht besteden aan een gendervriendelijke communicatie en thema’s zoals gendergelijkheid en LBGTI gezien deze niet meer uit de maatschappij weg te denken zijn. Deze brochure biedt clubs vrijblijvend tips en advies om binnen het bestuur eens na te denken over deze thema’s zodat wij samen van golf een nog gastvrijere en open sport kunnen maken waar iedereen zich thuis voelt.

RPP1514

Samenwerkingsovereenkomsten met de zelfstandige trainer

Zowel voor de pro als voor de club is het belangrijk om professioneel te kunnen werken. Ook de Corona crisis toonde dit aan (cfr. Hinderpremie vs compensatiepremie). Er zijn 2 overeenkomsten nodig, 1 waarmee de pro de installatie huurt van de club en 1 waarbij de club de diensten van de pro inhuurt. Daarnaast dringen wij erop aan dat de pro, naast het lidmaatschap van de PGA ook aangesloten is bij GV. Met een federaal nummer geniet de pro van een volledigere verzekering én kan er gebruik gemaakt worden van de App voor reservaties, i-pro,…. Deze brochure én de modelovereenkomsten kwamen tot stand na overleg met NSZ, PGA en ism VSF en Pascale Monbailliu van SMA advocaten (willen de club zelf advies op maat? Contact: pascale@sma-advocaten.be)

Kleurenwiel route2030

Golf Kompas Duurzaamheid

In samenwerking met het studiebureau 'Route 2030' heeft GV een duurzaamheidsscan uitgevoerd. Daaruit bleek dat de ganse sector en vooral de Clubs nu al veel doen rond duurzaamheid, zonder er bij stil te staan. Om dit te bundelen, om te inspireren en motiveren hebben we een laagdrempelig kompas ontwikkeld. Het kompas geeft inzicht in wat duurzaamheid allemaal kan betekenen en waar de clubs het verschil kunnen maken. Het kompas legt niets op maar geeft richting zodat clubs zelf, binnen hun eigen context en volgens hun eigen niveau aan de slag kunnen.

Club API

API staat voor Aanspreekpunt Integriteit. GV zelf heeft twee API’s nl. Kevin Dhondt voor het sportieve en Ymke Vanherp voor het ethische. Daarnaast heeft GV ook een handelingsprotocol uitgewerkt voor eventuele meldingen. De volgende stap in het verder professionaliseren inzake ethiek is de aanstelling van club Api’s. Alle informatie hieromtrent vind je terug op onze pagina Golf & Ethiek.

Golf & Ethiek

Wie doet wat?

Een kort en handig overzicht van ‘wie doet wat’ bij de federatie met linken naar extra info, email contact én beschikbare publicaties.

Wie dat wat? Het overzicht