Thumbnail pagina

Bedankt vrijwilligers!

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen over alle sectoren heen inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten zich uit vrije wil in.

Ook in onze golfclubs staan er wekelijks vrijwilligers paraat om iedereen een leuke golf tijd te bezorgen. De week van de vrijwilliger leek ons de ideale moment om enkele van deze vrijwilligers in the picture te zetten en te bedanken. Ontdek hier de bedankingen van enkele golfclubs aan hun vrijwilligers.

Damme Geert

Damme Golf & Country Club

Geert is al sinds mensenheugenis lid van het sportcomité. Al 25 jaar (!) is hij onze Handicap & Rules Officer. Hij verzorgt alle theoretische examens maar is tevens het aanspreekpunt bij regelkwesties. In 2021 geeft Geert de fakkel door aan Frederic Debleu en om op gepaste wijze afscheid te nemen, willen wij hem graag eens in the picture zetten.

Damme Rabbits

Rabbitsteam Damme Golf van links naar rechts : Jan Vanhaverbeke – Josiane Morris – Jean Pierre Kerckaert – Caroline Dumortier In weer en wind zetten deze 4 enthousiaste golfers zich in voor onze rabbits. De organisatie van wedstrijden, regelsessies, wandeltochten op het terrein, niets is hen te veel om de integratie van de nieuwe leden te bevorderen. Chapeau voor hun inzet het hele jaar door !!!!

Wase Golf

Wase Golf

De Wase golf wil als eerste iedereen binnen hun vrijwilligerswerking zeer hard bedanken om wat zij beteken voor de club maar vandaag zetten zij graag even Simon in de picture. Simon is zowel secretaris , penningmeester als jeugdcaptain. En vooral in de rol van jeugdcaptain willen ze hem in de bloemen zetten. Onze jeugdwerking zit mooi in elkaar en dat dankzij het team van vrijwilligers waarbij Simon een beetje het voortouw heeft genomen. Het organiseren van de lessen, het organiseren van kampen, een virtuele vergadering omtrent de jeugdwerking naar de leden toe. Simon organiseert het mooi. Dus daarom willen we Simon hartelijk bedanken!

Steenhoven Kris Mermans

Steenhoven Country Club

De club wil graag kapitein Kris Mermans in the picture zetten & bedanken. Hij is altijd aan onze zijde om te helpen en hij brengt een zeer positieve energie naar onze club. Het is een groot geluk voor ons om altijd op hem te kunnen rekenen.

Brabantse golf vrijwilligers

Brabantse golf

De Brabantse golf wil graag al haar vrijwilligers bedanken, ook zij die niet op de foto staan. Zij hopen hiermee iedereen een hart onder de riem te steken en kijken ernaar uit om samen van golfseizoen 2021 een groot succes te maken.

Koksijde vrjiwilligers

Koksijde Golf Ter Hille

Op de foto het marshal team van Koksijde Golf Ter Hille + Bernadette die niet op de foto staat. Zij werken allen als vrijwilliger. Bedankt voor jullie inzet!

Collage marshal team 2021 Golf Oudenaarde

Golfclub Oudenaarde Marshal team: Thierry Vandermeersch, Remi De Backer, Paul Deman, Philippe Delfosse.

Een gedreven en creatief marshal team onder leiding van Thierry Vandermeersch. In 2020 en 2021 een ongelooflijke inzet tijdens de bijzondere ‘coronatijden’. Toezicht op naleving van de Park & Play protocollen, creatieve oplossingen voor praktische probleempjes op de course, consequent toezicht op snelheid van spel en op stipte aanwezigheid op de starthole. De beschikbaarheid van de marshals in 2020 is heel intens geweest, voor het eerst ook in de maanden november en december omwille van de drukke bezetting van de courses. Een sterk engagement van onze vrijwilligers met duidelijk resultaat. Dikke merci van leden en clubbestuur is dan ook op zijn plaats!!

Golfclub Kampenhout

De club wil graag mensen van het sportcomité, de marshals, de buddies voor nieuwkomers, de examenbegeleiders, de persoon die de bloemen water geeft, de helpers bij het start-to-golf-evenement, enz... bedanken. Het zijn allemaal mensen die zich belangeloos inzetten om van onze club een SUPER-club te maken. Onze club is hen enorm dankbaar daarvoor.