Thumbnail pagina

Covid19-golf: Sluiting golf wordt verlengd tem 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist (quote) "om alle georganiseerde sportactiviteiten tot en met 3 mei te annuleren ongeacht hun niveau, omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt zowel voor indoor als outdoor activiteiten. Ook het actief ter beschikking stellen en verhuren van (private) sportaccommodatie valt daar onder."Dat betekent sluiting van alle golfbanen, driving range (incl. lessen) én clubhuis in gans België. Het is een uitzonderlijke, nooit geziene situatie met dan ook uitzonderlijke maatregelen.

​Voorzitter Golf Vlaanderen dankt alle spelers voor hun steun.

Alle sportclubs in het land zijn gesloten. Dat betekent ook golfterreinen, met de daarbij horende activiteiten zoals restaurants, clubhuizen, shops, lesgevers, jeugdkampen noem maar op. Iedereen beseft dat de gevolgen voor de diverse sportfederaties, voor de clubs, trainers, personeel, voor de ondersteunende diensten, voor toeleveranciers, en voor alle andere betrokken partijen desastreus kunnen zijn. De overheid laat weten dat dit geen makkelijke beslissing is, maar het kan niet anders volgens de specialisten. ​​

Vanuit GV zijn we trots dat golfclubs begrip en leiderschap tonen voor de huidige maatregelen en we danken alle clubleden van harte voor hun begrip en steun, Luc Feremans - Voorzitter GV

Blue Beach Photo Social Media Graphic

De meeste sportclubs zullen de Corona crisis wel overleven, dit dankzij de lidgelden van hun leden. Toch zijn de verliezen voor golfclubs zeer groot, bij een eerste raming voor de golfsector in Vlaanderen spreken wij van een inkomstenverlies van 1,3 miljoen euro in de clubwerking en meer dan 1,5 miljoen in het horeca-gedeelte en dit voor de eerste sluitingsmaand.

Tijdens de sluitingsperiode wordt er echter hard gewerkt aan het onderhoud. Het gras groeit ook in tijden van corona, vaste kosten blijven doorlopen. Veel cubs maken van de gelegenheid gebruik om werken uit te voeren die anders niet mogelijk zijn tijdens het seizoen. We moeten het positief bekijken, dit alles laat toe om een goed verzorgde infrastructuur ter beschikking te stellen aan de golfers, zodra deze moeilijke periode achter de rug is. Al is het een beetje dubbel, want golf (en sommige andere sporten) kunnen met voldoende controle en afstand tussen elkaar beoefend worden.​

We hopen dan ook de overheid straks te kunnen overtuigen van onze meerwaarde voor de gezondheid. Dit uiteraard met gezond verstand en onder strikte social distancing voorwaarden. Laat ons hopen dat er snel een versoepeling in de huidige maar noodzakelijke maatregelen kan komen, dat wil ook zeggen dat we Covid19 onder controle krijgen.

Zoals gezegd, het is erg voor onze sport KMO's, maar de frontlinie in de zorgsector is veel belangrijker en verdient elke steun. Het is daarom onze maatschappelijke plicht, om het virus mee helpen indijken.

Hoe beter we de opgelegde regels volgen, hoe sneller we de clubs terug kunnen openen, met het in acht nemen van voorwaarden.

Steunmaatregelen

Op volgende pagina geeft de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met Sport Vlaanderen zo veel en zo snel als mogelijk alle nuttige info voor sportclubs en sporter:
https://www.dynamoproject.be/coronavirus.​


Vanuit de verschillende overheden zijn er verschillende steunmaatregelen. Op de site van onze Vlaamse Sportfederatie ivm inkomstenverlies: https://www.vlaamsesportfederatie.be/faq/coronavirus-inkomstenverlies zijn er verschillende gegroepeerd.

Voor de zelfstandigen hebben we contact gehad met het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Daaruit leren we:

  • De zelfstandigen (zeker nuttig voor de teaching pro's) kunnen een overbruggingsrecht aanvragen via hun sociaal secretariaat.
  • Daarnaast, indien de sluiting langer dan 21 dagen duurt, is er recht op bijkomend 160 euro per dag (ook via sociaal secretariaat).
  • Heb je personeel in dienst, dan kan economische werkloosheid ingeroepen worden.

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de overheid een hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen, die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij, die ernstig inkomensverlies hebben, deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus


FAQ en andere aanbevelingen

WAAROM KAN 'VRIJ GOLFEN' NIET?

Bewegen in de buitenlucht is belangrijk in deze periode van quarantaine. Ook wij vinden dat golf daar een rol in kan spelen. Het is inderdaad mogelijk om strikte voorwaarden op te leggen aan de clubs en de spelers: bv. 2-bal, social distancing, geen horeca, geen samenscholing, rechtstreeks van parking naar tee 1, geen vlaggenstok, … .

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 16/3, de vraag van Golf Vlaanderen ism KBGF en AFGolf, behandeld. Maar een versoepeling is momenteel niet wenselijk en mogelijk.

Het zou voor de overheid onmogelijk zijn om alle golfclubs te controleren om er zeker van te zijn dat er niet in flights van 3 of meer wordt gespeeld, dat ‘social distancing’ wordt gerespecteerd.

Op basis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad hebben de federaties samen opgeroepen om actief mee te werken aan de bestrijding van het coronavirus.

In onze ogen moet medewerking in deze crisis niet negatief gemotiveerd zijn (“We doen het omdat het moet”) maar mag er ook van golfers en golfclubs een intrinsieke motivatie verwacht worden. We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis.

"Vanuit GV zijn we trots dat golfclubs begrip en leiderschap tonen voor de huidige maatregelen en we danken alle clubleden van harte voor hun begrip en steun​. Hoe beter we de opgelegde regels volgen, hoe sneller we de clubs terug kunnen openen, met het in acht nemen van voorwaarden."

MAATREGELEN VOOR TOPSPORTER VAN OLYMPISCH NIVEAU

Manon de Roey, Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts krijgen, als enigen, de mogelijkheid om te trainen op een golfinfrastructuur in België. GV neemt contact op met hen om dit verder praktisch af te stemmen met enkele clubs.

WEDSTRIJDEN, EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN VAN GOLF VLAANDEREN

In overleg met KBGF, AFGolf en Golf Vlaanderen is beslist alles af te gelasten tem 1/6 (oa. Start to Golf-dag, alle opleidingen, wedstrijden).

Naargelang de maatregelen vanuit de overheid kan deze periode van afgelasting verlengd worden.

SOCIALE MEDIA

We zitten dan wel thuis maar stilzitten hoeven we niet te doen, volg ons op facebook/instagram/twitter en ontdek o.a. onze Golf@home challenge.

FAQ ivm CORONA EN COVID19

Op deze pagina geven wij de verschillende beslissingen en aanbevelingen weer inzake golf.

Voor alle informatie inzake gezondheid, hygiëne, social distancing, … verwijzen we door naar www.info-coronavirus.be.