Thumbnail pagina

De gouden Fairplaytips

Golf Vlaanderen zet zich in voor het bevorderen van sportiviteit en respect op de golfbaan. Daarom delen we graag onze "Gouden Fairplaytips", essentiële etiquetteregels die elke golfer, van amateur tot professional, zou moeten volgen om de sportieve geest van golf hoog te houden.

Respecteer het spel, respecteer elkaar

(1) Begroet je medespeler

  Het tonen van respect en sportiviteit begint met een simpele handeling: de handdruk. Begin en eindig je spel altijd met een handdruk. Een eenvoudige begroeting symboliseert respect en een gedeelde passie voor het spel.

  (2) Veiligheid eerst

   Golf is een sport die veel aandacht voor veiligheid vereist. Roep altijd 'Fore' bij gevaar om anderen te waarschuwen voor een afdwalende golfbal. Deze waarschuwing kan ongelukken voorkomen en draagt bij aan een veilige speelomgeving.

   (3) Zorg voor de baan

   Een goede golfer zorgt niet alleen voor zijn of haar spel, maar ook voor de baan. Leg jouw divots terug en herstel pitchmarks op de greens. Dit houdt de baan in uitstekende staat voor iedereen en toont respect voor de medespelers, de greenkeepers en de baan zelf.

   (4) Houd de bunkers netjes

   Bunkers maken deel uit van de uitdaging in golf, maar het is belangrijk om ze netjes te houden. Neem de tijd om bunkers zorgvuldig te harken nadat je jouw slag hebt gemaakt. Dit zorgt ervoor dat het spel eerlijk wordt gespeeld en dat de andere golfers in een gelijkaardige, nette positie terechtkomen.

   (5) Vraag bij twijfels

   Niet zeker over de toepassing van een golfregel? Aarzel niet om een scheidsrechter om opheldering te vragen. Dit bevordert eerlijk spel en voorkomt misverstanden en discussies die het spelplezier kunnen verstoren.

   (6) Geef een complimentje

   Een oprecht compliment kan wonderen doen voor de sfeer op de golfbaan. Het is niet alleen aardig, maar bevordert ook een goede sfeer in de flight. Geef je tegenstanders een welgemeend compliment voor een goede slag of mooie score.

   Met deze Gouden Fairplaytips hopen we bij te dragen aan een positieve golfervaring voor iedereen. Door respect voor elkaar en voor de baan te tonen, kunnen we samen de sportieve geest van golf hooghouden.

   Lees meer over fair play