Thumbnail pagina

Eerste inspiratiedag m?t Algemene vergadering kent een mooi succes.

Algemene Vergadering en Golfmarkt

Tijdens de Algemene vergadering werd uittredend ondervoorzitter Beno?t Levecq en bestuurder Chantal Rudduck in de bloemetjes gezet. Er werden 2 nieuwe bestuurders benoemd nl. Nathalie Kadic-Nyssen van Rinkven en Johan Delmulle van Oudenaarde. Kris Van Ingelgem van AGS werd herkozen voor een nieuw mandaat.

Daarna werd Luc Feremans herbevestigd voor de volgende 2 jaar als Voorzitter Golf Vlaanderen.


3 Boeiende sprekers geven inspiratie aan de 120 aanwezigen.


Van babyboomers naar millennials

Het gaat vandaag goed met Golf Vlaanderen en de golfsport maar we staan voor heel wat uitdagingen in de komende jaren, zoals de nieuwe generaties die op de deur staan kloppen. Wat in 2025? Nieuwe generaties die weinig tijd hebben en willen digitaliseren. In deze sessie kregen de clubs inspiratie mee hoe om te gaan met deze generaties.

Sprekers: Herman Konings (beheerder trend- en toekomstonderzoeksbureau nXt) en Marc Verneirt (Secretaris Generaal Golf Vlaanderen)


Breng uw golfbaan in kaart!

Bent u op zoek naar een gebruiksvriendelijke oplossing voor het managen van uw golfbaan. Heeft u een idee waar al uw waterleidingen lopen? Wenst u een gepersonaliseerde strokesaver te maken? Ingenium golf en Golf Vlaanderen gaven de clubs inspiratie hoe dit voor elkaar te krijgen op uw eigen golfclub.

Sprekers: Hans Henrik Junge (CEO Ingenium Golf) & Jochem Sueters (Golf Vlaanderen)


Golf niet alleen Play maar ook Visit en Enjoy

Golf is meer dan het sportieve alleen, het is Visit, Play & Enjoy. Klantenbeleving en gastvrijheid worden steeds belangrijker. Zo kan golf tegenwoordig bijna niet meer zonder een goede horeca. Zowel de leden, clubbestuurders als de uitbaters zelf hebben echter verschillende verwachtingen van horeca. In deze sessie kregen de clubs tips om deze stakeholders rendabel op elkaar af te stemmen en hoe de club gastvrij te maken.

Sprekers: Filip Nicasi (Horeca Partners), Katrien Pauwels & Ymke Vanherp (Golf Vlaanderen)