Thumbnail pagina

Eerste zonnige dag in de derde natste winter ooit

Derde natste winter ooit

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) meldt dat de afgelopen maanden elke keer meer neerslag viel dan gebruikelijk, waardoor deze winter als uitzonderlijk nat wordt beschouwd. De winter is effectief de derde natste winter ooit, sinds het begin van de metingen in 1833. Echter, deze overvloed aan neerslag heeft zijn sporen nagelaten op het landschap, waaronder de toegankelijkheid van golfbanen. Vandaag stellen we vast dat op deze prachtige zonnige dag, nog 21 banen deels of volledig gesloten zijn. Dit heeft ongetwijfeld een impact op de golfspelers en de bedrijfsvoering van de clubs, maar het biedt ook een gelegenheid tot reflectie over de rol die golfbanen spelen in het grotere milieubeheer.

We denken om, terwijl we vooruitkijken

In een tijd waarin de grondwatertafel het hoogste niveau in twintig jaar heeft bereikt, bekijken we deze ontwikkeling met een mengeling van hoop en voorzichtigheid binnen onze sector. Deze toestand belooft ons potentieel te vrijwaren van een sproeiverbod de komende jaren. Tegelijkertijd versterkt onze sector zijn maatschappelijke waarde door een cruciale rol te spelen in de bescherming van omliggende huizen en wijken tegen overstromingen. Door golfbanen te gebruiken als natuurlijke buffers, faciliteren we het trage insijpelen van water in de grond, een proces dat direct ten goede komt aan de grondwatertafel en de watercyclus als geheel.

Op dit ogenblik is het natuurlijk nog een zeer bitter pil, maar statistisch gezien zou de rest van het jaar droog moeten zijn… laat ons hopen.