Thumbnail pagina

Golf Vlaanderen lanceert "On Course Vlaanderen"

‘On Course Vlaanderen’, een online platform om elke club haar milieubeleid te centraliseren en te professionaliseren, werd gelanceerd op de voorzittersvergadering van 20 november. Bij de lancering zijn er al 13 clubs ‘On Course’ waarvan 4 clubs het onafhankelijke Europese GEO label hebben behaald. Brussel Drohme GC, G&CC De Palingbeek, Rinkven GC en de Brabantse Golf doorliepen als eerste het volledige traject en mogen terecht zeer trots zijn op het Europese Golf Environment Organisation Certificaat (GEO). Golf Puyenbroeck (2016) en R Ostend (2012) hadden al eerder het GEO label behaald.

Golf Vlaanderen is al van bij haar ontstaan in 2001 sterk bezig met milieu en natuur. Haar eigenste secretaris-generaal is niet toevallig een Bioloog van opleiding. Verschillende clubs doen al vele jaren verschillende inspanningen voor ‘Golf en Milieu’ en de laatste jaren werd er veel werk verricht inzake wetgeving en opleiding. Nu is de tijd rijp voor een nieuwe mijlpaal binnen het milieubeleid van Golf Vlaanderen en haar 55 clubs.

‘On Course Vlaanderen’, een online platform om elke club haar milieubeleid te centraliseren en te professionaliseren, werd gelanceerd op de voorzittersvergadering van 20 november.

Naast 4 nieuwe GEO labels ook 13 clubs 'On Course'

Wie is er nu al ‘On Course’?

Winge G&CC, Damme G&CC, GC Drie Eycken, GC De Wijnvelden, Ieper Open Golf , Royal Ostend GC, Ternesse G&CC, Millennium Golf.

Golfclubs mogen best trots zijn op hun verwezenlijkingen en On Course Vlaanderen helpt hen daarbij - Marc Verneirt

On Course www.getoncourse.golf heeft als belangrijkste voordelen dat de club alles wat betreft natuur, onderhoud, energie en haar maatschappelijke rol kan inventariseren en registreren. Daarnaast is er ook een online bibliotheek met de actuele wetgevingen en kan de club zelf al haar documenten en vergunningen er centraliseren.

Het is een instrument om nog professioneler te werken maar ook om de verschillende inspanningen over milieu, natuur en duurzaam onderhoud te communiceren met andere clubs, de golfers en het brede publiek.

Leading by Example

Tal van clubs deden de laatste jaren al heel wat inspanningen. De wetgeving veranderde, maar ook de maatschappelijke rol en de vraag van de golfspeler zelf evolueert naar een kwalitatieve maar ook duurzame golfbaan.

Via On Course Vlaanderen en het Europees GEO certificaat is er nu een tool om deze inspanningen structureel aan te pakken en te valideren. Zo kunnen golf en de golfclubs hun voorbeeldfunctie blijven spelen binnen de sportsector als het op duurzaamheid aankomt.

Dankzij goede vorming van de greenkeepers maar ook de lange termijnvisie van de golfmanagers is er de laatste jaren al heel wat vooruitgang geboekt. Kwalitatief en veilig golf spelen met minder water, minder producten maar meer mechanische bewerking, vooruitdenken met het inzetten van biologische aspecten zijn dé doelstellingen in dit project.


Enkele voorbeelden

  • Golf draagt haar steentje bij tot de biodiversiteit en het behoud van open ruimte in Vlaanderen

Golf in Vlaanderen = 2010 ha open ruimte waarvan 45 ha greens (= kortgemaaid gras), 700 ha fairway (= sportgras) en 1265 ha rough en buiten spel zones (= 100% bio zoals bossen, heide, waterpartijen,…).

  • Bloemenweide i.f.v. bijen in G&CC De Palingbeek te Ieper

De bijenpopulatie gaat sterk achteruit. Bijen vervullen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste bestuivers van wilde planten en heel wat land- en tuinbouwgewassen.

Het inrichten van een bloemenweide met veel stuifmeel is niet alleen nuttig voor de bijen maar ook mooi voor de golfers.

  • Vleermuizenproject Brabantse Golf i.s.m. Natuurpunt

Meer dan 3000 vleermuizen werden geteld gedurende 1 nacht op de Brabantse Golf. Wetende dat elke vleermuis de helft van zijn lichaamsgewicht (per nacht) eet aan insecten zijn ze zeer goede bestrijders tegen muggen en langpootmuggen. Het zijn o.a. deze muggen die de problemen van engerlingen veroorzaken in de greens (de larven van de langpootmug eten immers jonge wortels van het gras).

Het gewicht van een vleermuis varieert van 5 tot 25 gram. Een vleermuis van 20 gram eet al gauw tot 3,6 kg insecten per jaar! Dat maakt deze natuurlijke insectenbestrijders heel belangrijk..