Thumbnail pagina

Golf Vlaanderen verwelkomt indoor centra als toegetreden leden

De Algemene Vergadering keurde het voorstel van het Bestuursorgaan goed om 7 indoor centra te erkennen als toegetreden leden. Dat wil zeggen dat naast outdoor golf ook indoor een plaats krijgt binnen Golf Vlaanderen.

Golf is in continue verandering en evolutie. Indoor centra alsook het algemene virtuele golf, waar ook de technologische systemen op outdoor driving ranges onder vallen, spelen daarbij een belangrijke rol. Zij spelen een rol in het verder openen van de golfsport en zullen een bijdrage leveren in onze visie om golf aantrekkelijker te maken en te laten groeien.

De beslissing houdt in dat de indoor centra betrokken zullen worden in promotiecampagnes en er een aanbod zal worden uitgewerkt met bijvoorbeeld een ‘Virtuele winter Beker van Vlaanderen’.

Om een volwaardige WHS handicap te bekomen én een federatiekaart om outdoor te spelen is een samenwerking met een effectief lid van GV ofwel een outdoor club nodig. Deze samenwerkingen zal GV trachten te stimuleren.

Welkom!

 • Sharp Recrean Golf Sportcentrum - Oudenaarde
 • Golfbox VOF - Brugge
 • Golf4all - Leuven
 • Lowland Golf – Knokke-Heist
 • Golf Training Center - Beveren
 • Let's Golf - Aalst
 • Beats of Golf – Antwerpen

Allen hebben een bewijsdossier ingediend met:

 • Ondernemingsnummer en naam van uw onderneming
 • Oprichtingsakte, Statuten of verenigingscontract van de onderneming
 • De club of sportvereniging zal het bewijs leveren dat hij/zij eigenaar is van het terrein waarop de golfbaan in aanleg is of aangelegd is, of dat hij/zij er huurder van is en over een geregistreerde huurovereenkomst beschikt, of dat hij/zij de toelating heeft om het domein te gebruiken
 • Aantonen dat er minstens twee bays publiek toegankelijk zijn en aan welke voorwaarden
 • Het dossier zal een layoutplan van de infrastructuur bevatten waar we het aantal bays/simulatoren kunnen terugvinden.
 • Overzicht van de personen (namen) die betrokken zijn bij uw Indoor Golf faciliteit? (onder andere lesgevers)

Bekijk de samenvatting van de belangrijkste punten van de algemene vergadering