Thumbnail pagina

Golf Vlaanderen X Green Deal Sportdomeinen

De Green Deal Sportdomeinen is een ambitieus initiatief van de Vlaamse overheid, geleid door de ministers van Sport en Omgeving, met als doel sportdomeinen te vergroenen en te verduurzamen. Binnen dit initiatief staan twee centrale thema's centraal: bodem en water, die worden aangestuurd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Sport Vlaanderen.

Marc Verneirt, CEO van Golf Vlaanderen, speelt een dubbele rol binnen dit inspirerende project en benadrukt de essentiële pijlers van hun 'green deals'. Hij vertegenwoordigt Golf Vlaanderen als co-creator en is lid van de stuurgroep als bestuurder van de Vlaamse Sport Federatie (VSF), de overkoepelende organisatie van alle sportfederaties. De stuurgroep draagt de verantwoordelijkheid voor de opvolging en bewaking van de uitvoering van de Green Deal.

Als co-creator zet Golf Vlaanderen zich volledig in voor het verwezenlijken van drie 'trails' binnen de Green Deal. Concreet ontwikkelde Golf Vlaanderen de pistes: de implementatie van circulair water, het golf kompas duurzaamheid en het uitbouwen van een lerend netwerk.

Lees hier het interview van Marc: 'hoe scoort jouw sportdomein op vlak van duurzaamheid'
KLAD

De trail circulair water

Het gebruik van circulair water is van groot belang in de vergroening van sportdomeinen, en al zeker in het onderhoud van een golfbaan. In 2012 bracht Golf Vlaanderen al voor het eerst een nota uit over ‘golf en water’. Anno 2020 kreeg deze nota een heuse update volgens de actuele wetgeving en normen. Verder werden er binnen deze trail ook nieuwe initiatieven opgezet zoals de inschakeling van consultant Paul Van Breda die een wateraudit uitvoerde in 9 Vlaamse golfclubs (Lees hier het volledige artikel >).

Ook het Aquafin testproject is een nieuw leerrijk initiatief omtrent het gebruik van effluent water om de golfbaan te beregenen. Effluent water is gezuiverd afvalwater dat niet geschikt is om te drinken, maar misschien wel om het gras te sproeien. Praktisch, werden er 3 testgreens aangelegd met 6 verschillende grasmengelingen om na te gaan welke grassoorten het beste reageerden op het effluent. Waarom is zo’n test nodig? Effluent is in tegenstelling tot grondwater inconsistent qua zoutgehalte en bacteriën. Daarom willen we testen wat de gevolgen zijn op de groei, kwaliteit en mogelijke ziektes van het gras. Door een steeds veranderende wetgeving is er jammer genoeg nooit effluent aangeleverd en kon het testproject nog niet opstarten.

Twee clubs, Witbos en Rinkven, hebben een project ‘proeftuin Droogte’ opgemaakt en goedgekeurd gekregen door de Vlaamse overheid. Ook hen gaan we betrekken binnen de trail ‘circulair water’

Golf Kompas Duurzaamheid 1

Het golf kompas duurzaamheid als tweede trail.

Het golf kompas duurzaamheid is een belangrijk fundament van de green deals golf. Dit kompas ontstond in samenwerking met het studiebureau Route 2030. Het biedt praktische richtlijnen aan golfclubs om duurzaamheid, in de ruimste zin van het woord, te integreren in hun dagelijkse activiteiten (Lees hier alles over het Kompas >) Het werkt met de internationale 17 Sustainable Goals als basis en vormt een opstap naar het programma van de Europese Golf Environment Organisation (GEO) waar Golf Vlaanderen deel van uitmaakt. Door deel te nemen aan het Kompas, kunnen de golfclubs sterren en vervolgens een erkenning (label) verdienen.

De derde trail: Kennis delen in een lerend netwerk

Binnen het bredere kader van de Green Deal Sportdomeinen speelt ook het lerend netwerk een cruciale rol. Dit netwerk fungeert als een platform voor kennisdeling en samenwerking tussen verschillende sportdomeinen om duurzaamheidsinitiatieven te delen en van elkaar te leren. Het biedt een waardevolle gelegenheid om ervaringen en best practices uit te wisselen, met als doel de vergroening van sportdomeinen en golfclubs in heel Vlaanderen te versnellen.

Vanuit Golf Vlaanderen wordt er, onder andere met dit artikel, gecommuniceerd over golf en duurzaamheid naar het brede publiek. Dit is in eerste instantie alle 48 000 golfers in Vlaanderen, maar ook de greenkeepers, ism GAB, en de clubbesturen. Door mee te werken aan het nieuwe magazine ‘Keep it Green’ communiceert Golf Vlaanderen apart naar de greenkeepers van alle clubs. Verder worden er ook opleidingen, denk- en inspiratiesessies georganiseerd tijdens de ‘Dagen van de manager’.