Thumbnail pagina

Een gouden toekomst voor Golden Fairways

Vaker droogteperiodes

De golfsector in Vlaanderen bestaat uit 55 clubs, allemaal KMO's die gespecialiseerd zijn in grasonderhoud. Golf is immers de Formule 1 van het grasonderhoud.

Wanneer de media of lokale besturen misschien opnieuw een verbod voor gebruik van water zullen uitroepen gaat dit om leidingwater en/of water uit rivieren of beken. Golfclubs vallen, normaal gezien, niet onder deze verordeningen en kunnen dus als gespecialiseerde bedrijven water blijven geven. De meeste clubs hebben immers een milieuvergunning met daarin een toegelaten hoeveelheid grondwater dat kan gebruikt worden. Daarnaast werken de clubs al jaren met eigen reservoirs (vijvers, bekkens met folie...) waar water opgeslagen wordt voor periodes van droogte.

Natuurlijk roepen wij mee op om spaarzaam met water om te gaan en zo duurzaam mogelijk te werken. Clubs dienen immers hun vergunning te respecteren en moeten daarom soms keuzes maken. Fairway beregening kan dus niet altijd en heel het jaar door. Maar de greens en tees hebben wel aandacht nodig gezien er al schade kan zijn na 48 uur zonder water en na 72 uur zonder water zal doorzaaien zeker moeten.

Ook voor andere doeleinden gebruiken de clubs water en is spaarzaamheid en efficiëntie belangrijk. We denken hierbij aan de ballenautomaat, spoelmachines...


Golfden fairw 2

Gouden toekomst

Golfers zijn vaak gewend aan fifty shades of green om onze collega's van golf.nl te citeren. Maar ons inziens zijn "golden fairways" de toekomst. Hard, droog en geel.

Dat is voor een paar spelers flink wennen. Het vraagt om een andere tactiek, een andere vorm van course management. De betere spelers houden van deze omstandigheden, maar de wat hogere handicappers vinden het heerlijk om een als het ware op gras opgeteede bal te slaan. Dat is op zo'n harde, gele baan natuurlijk niet het geval. Maar aan de andere kant, de ballen rollen meer door waardoor je meer afstand maakt. Geniet dus van de 30 meter extra bij een mooie drive op de golden fairways.

Geen quick fix

De tijden veranderen als het om onderhoud van de baan gaat. Golf Vlaanderen staat achter een duurzaam beheer en heeft al jaren een Golf en Milieu programma. Binnen dit programma geven we de clubs begeleiding, maar gaan we ook pro-actief in overleg met de overheden om een duurzaam en kwalitatief onderhoud van golfbanen te verzekeren.

Golf Vlaanderen heeft met de Vlaamse Milieu Maatschappij een aantal akkoorden gemaakt rond het gebruik van water en gewasbescherming. Vandaag kan er minder dan voorheen, maar is er nog steeds een, zeer beperkt, farmacie kastje voorhanden bij ziekte van het gras.

Maar de golfclub moet zich wapenen voor de toekomst waar chemische fyto minder en minder voor handen zal zijn en meer en meer vervangen zal worden door Bio. Verschillende clubs zijn aan deze omschakeling bezig met bijvoorbeeld het inzaaien van nieuwe grassoorten, meer lucht en licht toelaten en met een biologisch evenwicht te creëren in de bodem...

Deze omschakeling is geen quick fix en er zijn ook geen wondermiddelen. In de praktijk betekent dit niet dat de kwaliteit van de golfbaan zak, maar wel anders wordt. Dit heeft als gevolg dat er minder beregening, geen pesticides en minder bemesting nodig is. De golfbaan wordt daardoor, zoals ze in de Angelsaksische landen zo treffend zeggen, fast and firm. De baan is droger en gevlekter, kleurt met de seizoenen mee en is minder gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur, waarbij de natuur terug de touwtjes in handen neemt over het golfonderhoud. Maar geen stap terug in kwaliteit of een baan die zal lijden met lange "ij".

De uitdaging zit er in om de grasmat resistenter te maken tegen ziektes en de extreme weersomstandigheden. Betere drainagesystemen om periodes van grote neerslag op te vangen is belangrijk, maar ook een visie inzake grassoorten, licht en lucht. Wees als golfers dus niet verrast als uw club enkele greens meer licht en lucht zal gunnen door enkele bomen te kappen. Wist je dat de ochtendzon zeer belangrijk om een gezonde grasmat te bekomen?

Elke club zou er zich van bewust moeten zijn dat het een tijd is van investeren. Investeren in een zekere toekomst van de baan, van de club.