Thumbnail pagina

25 recepten voor een succesvolle club in 2025!

Tijdens de Voorzittersvergadering werd de Visie 2025 gelanceerd. Om de clubs, de golfsector maar ook zichzelf te innoveren en klaar te stomen voor de toekomst nam Golf Vlaanderen het initiatief om deze (al dan niet reële) trends te onderzoeken. Het resultaat van die analyse is er nu: ‘25 recepten voor een succesvolle club in 2025’. De ingrediënten voor deze recepten kwamen uit de interne analyse gebaseerd op de nieuwe GOSTA én de externe trendanalyse voor Golf in Vlaanderen door Herman Konings.

Digitale versie Visie 2025

25 recepten voor 2025 maar het zijn de clubs die moeten durven keuzes maken en uitvoeren

Elke 5 jaar maakt Golf Vlaanderen een GOSTA op. GOSTA staat voor GOlf STAtistieken waarbij een analyse gemaakt wordt van de groei, de spreiding, de drop-out,… . Zo bekomen we een evaluatie van de golfsector in Vlaanderen anno 2019. Voor deze GOSTA ging GV nog een stapje verder door een bevraging van de golfers uit te voeren en hieraan namen maar liefst 3900 golfers deel.

Digitale versie van GOSTA 2019:

GOSTA 2019 (klik hier)

De externe analyse kwam tot stand dankzij een samenwerking met Herman Konings. Herman, trendanalist en consumentenpsycholoog, maakte een analyse van de nieuwe generaties en linkte alle facetten van de golfsport met de verwachtingen van deze generaties. Dit heeft geleid tot de 6 Tees van de golfsport van morgen in Vlaanderen. Om de creatieve spieren van de toekomstbeslissers van de Vlaamse golfsport te stretchen, worden 6 begrippen, elke startend met de letter T, voor de golfsport aangeboden.

Digitale versie Trendanalyse

In verschillende recepten speelt de pro een belangrijke rol. We zijn dan ook zeer tevreden dat de PGA of Belgium deze steunt.

Op basis van de GOSTA én de 6 Tees van de golfsport voor morgen werkte GV 25 praktische recepten uit zodat de clubs keuzes kunnen maken, kunnen inzetten op de voor hen lekkerste recepten en hun eigen duidelijke menukaart kunnen uitstippelen naar een succesvol 2025.

Vanuit Golf Vlaanderen staan we sterk achter elk van deze recepten/uitdagingen maar ook wij beseffen en wensen dat de golfsport altijd de golfsport zal blijven, met haar eigen stijl, imago en unieke beleving. Voor ons is golf de mooiste sport ter wereld en hopelijk kunnen we samen zoveel mo­gelijk mensen laten genieten van de golfsport.

GV roept de clubs op om met hun beleidsmakers aan de slag te gaan met deze recepten om keuzes te maken en acties uit te werken. Ook vanuit Golf Vlaanderen gaan wij hiermee aan de slag en zullen enkele infosessies/workshops organiseren.

Wil de rapporten downloaden? Dat kan hier.