Thumbnail pagina

Jaarverslag 2019

Foto Jaarverslag

Golf Vlaanderen staat voor transparantie en een good governance. We scoren dan ook een mooie 81% op de Code Muyters met ons rapport Goed bestuur. Zo publiceren we jaarlijks een Jaarverslag met daarin de belangrijkste cijfers van golf in Vlaanderen en onze activiteiten als Vlaamse federatie.

In het jaarverslag 2019 vind je o.a. volgende zaken terug: de verslagen van de Raad van Bestuur en de adviesorganen, de ontwikkelingen binnen het G-golf project, enkele nieuwe publicaties zoals de Supergolfouder-brochure, de opleidingsvisie en onze Visie 2025 en tot slot het financiële luik met alle kerncijfers.

Veel leesplezier!

Jaarverslag 2019