Thumbnail pagina

Nieuwe Oproep ontwikkeling golfterrein Vlierzele

Een oude stortplaats in Vlierzele wordt een golfterrein. Maardat is geen nieuwigheid voor Vlaanderen. Ieper Open en delen van BrasschaatGolf en Spiegelven bewijzen dat golf een perfecte nabestemming is voorzogenaamde brown fields.

Wat wel een nieuwigheid is voor een golfproject is dat degemeente samen met de eigenaar van het stortterrein het ganse voortraject voorhun rekening namen. Het plan MER ?n hetRuimtelijk Uitvoeringsplan zijn volledig afgerond waardoor er nu een openbareaanbesteding loopt voor een uitbater/investeerder.

Tot nu was het steeds omgekeerd. Een investeerder trachtte de gemeente teovertuigen en hier is het de gemeente en intercommunale die een investeerderwil aantrekken.

Deuitbater die uiteindelijk geselecteerd wordt voor de aanleg van hetgolfterrein, zal 29 jaar lang mogen uitbaten.

Momenteelloopt de oproep naar investeerders/uitbaters voor de ontwikkeling nog. Heeft uinteresse? De aangepaste concessiedocumenten werden gepubliceerd.

Via deze link vinden jullie deze documenten.

Ter info nog volgende twee data ee:

  • Indienen offertes: 15 oktober 2019;
  • Presentatie voor de beoordelingscommissie: 4 november 2019 (onder voorbehoud van wijziging);