Thumbnail pagina

We sluiten 2020 af met 19 nieuwe trainers en kijken vooruit naar 2021 met een nieuwe G-golf opleiding

Dat 2020 geen gemakkelijk jaar was, was ook zichtbaar binnen de trainersopleidingen. De 2de editie van de Trainer B Golf - PGA Coach opleiding was gelukkig net afgerond in februari maar de proclamatie kon jammer genoeg niet doorgaan. Bij deze nog eens een hele dikke proficiat aan de 7 cursisten die na een jaartje zwoegen erin geslaagd zijn hun diploma te behalen!

Voor de initiator Golf opleiding was 2020 een echte uitdaging. Digitale alternatieven werden voorzien, lessen en herexamens werden meerdere malen uitgesteld maar desondanks hebben toch 12 cursisten het diploma Initiator Golf behaald, proficiat!

Nieuwe opleiding in 2021: Initiator golf – discipline G-golf

De laatste jaren vinden meer en meer G-golfers de weg naar onze Vlaamse golfclubs. Om de G-golfers goed te kunnen opvangen en verwelkomen is het natuurlijk van groot belang dat de clubpro’s en initiators weten hoe ze hun lessen kunnen aanpassen en daarom organiseren wij vanaf 2021 een nieuwe trainersopleiding namelijk de Initiator Golf - dicipline G-golf.

Wie kan deelnemen aan deze opleiding?

Iedereen die het over het diploma Initiator Golf beschikt.

Periode - Inhoud?

De opleiding zal doorgaan in de periode mei – juli. De opleiding bestaat uit 2 lesdagen waarbij de focus zal liggen op de theorie, 1 dag praktijk en een observatiestage van 3u bij de G-golf regionale trainingen.

Wil je graag meer informatie neem dan zeker eens het programmaboekje door!

Heb je vragen, stuur gerust een mailtje naar y.vanherp@golfvlaanderen.be