Thumbnail pagina

Park & Play Golf vanaf 1 september

Update 1 september 2021:

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over.


We sommen ze hier voor je op:

Indoor infrastructuur

Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen

Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan

Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald

Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Publiek

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).

Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

 • Je werkt zonder Covid Safe Ticket
  • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
 • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
 • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
 • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

 • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
  • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
 • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
 • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Professionele horeca-activiteiten:

 • geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.
 • Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.

Meer info :

Info-coronavirus.be : Overlegcomité - vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Sport.vlaanderen : Wat zijn de maatregelen als je wil sporten? | Sport Vlaanderen

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.


PARK & PLAY 27 juni: Terug naar normaal mét zin voor verantwoordelijkheid

We kunnen opnieuw onder normale omstandigheden golf spelen (dwz alle spelformules, gedeelde materialen kunnen, grootte van groepen...)

Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd als in niet-georganiseerd verband;

Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. Sport Vlaanderen adviseert hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;

Reserveren voor sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen door Sport Vlaanderen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen opnieuw mogelijk. Voor onze sport zijn reservaties ook belangrijk om de capaciteit te beheersen, de golfer speelt immers nog altijd 3x zoveel als vóór Corona.

Binnen draag je een mondmasker (behalve tijdens het sporten en tijdens eten en drinken), buiten is een mondmasker niet verplicht.

De club kan, bv. omwille van de drukte op de baan, beperkte ruimte of door beperkte handhavingsmogelijkheden, beslissen om sommige toegelaten activiteiten nog niet in te voeren. Ook lokale en provinciale besturen kunnen steeds strengere regels opleggen op hun grondgebied. Het is niet omdat iets mag dat het moet.

GV rekent hierbij ook op de verantwoordelijkheidszin van de golfer. Hou nog steeds zoveel mogelijk afstand, ontmoet elkaar vooral buiten en beperk dichte contacten.


Prijsuitreiking is mogelijk mits strikt naleven van de veiligheidsvoorschriften uit het ‘Protocol Sport’ van Sport Vlaanderen:

 • Vermijd samenscholingen voor het podium
 • Organiseer deze indien mogelijk outdoor. Indien het toch indoor moet dient u horeca regels strikt te volgen.
 • Laat de ceremonie zo kort mogelijk op de wedstrijd zelf aansluiten
 • Plaats de podiumdelen/tafels voldoende (1,5m) uit elkaar
 • Leg prijzen/bekers/bloemen op een veilige manier vooraf klaar
 • De spelers dragen een mondmasker tijdens de hele ceremonie
 • De spelers nemen zelf de prijzen/beker/bloemen
 • Hou de ceremonies kort
 • VIPs (sponsor) en hostessen mogen geen deel uitmaken van de ceremonie.
 • Slechts 1 persoon is naast de spelers toegelaten op het podium. Deze persoon leidt de ceremonie in goede banen. Hij/zij bewaart zo veel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter en draagt verplicht een mondmasker.
 • Respecteer daarenboven horeca regels indien de prijsuitreiking doorgaat op terras of binnen (oa. naar aantallen, afstand tussen tafels, zittend,…)

- Horeca: zie horeca protocol horeca Vlaanderen (Algemene richtlijnen - Horeca Covid-19 exit (heropstarthoreca.be)

- Niet-sportieve evenementen: Indien er aanvullend op het sportevenement een extra-sportieve activiteit wordt aangeboden, moet de organisator voor dit gedeelte van het evenement het protocol protocol-nl.pdf (covideventriskmodel.be) volgen:

- Indoor sport: zie protocol fitness (https://www.sport.vlaanderen/media/17492/protocol-voor-beheerders-van-fitnesscentra_9-juni.pdf)

- Sportkampen kunnen vanaf 25 juni mét overnachting terug volgens dit protocol (protocol-sportkampen-en-sportstages_25-juni.pdf).

- De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

  • Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
  • Zonder Covid Safe Ticket: buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).
  • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
  • Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
  • CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht.

Meer info : https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

Als speler respecteer je de 10 basisregels van de Covid-Zomer

10 geboden
2020044 PARK PLAY GOLF 50x702

Geen 'Blotehandencontact'

Vermijd blotehandencontact. Begroet elkaar zonder fysiek contact en gebruik enkel je eigen materiaal.

Desinfecteer je handen na het gebruik van gedeelde materialen. De club zal deze materialen regelmatig ontsmetten zodat we veilig kunnen genieten van onze sport.

2020044 PARK PLAY GOLF 50x703

Reserveren verplicht !

Vooraleer je naar je favoriete club vertrekt, dien je verplicht een reservatie te maken.

Zowel voor een rondje op de baan, als voor een les. Alleen zo kan de club het maximum aantal toegelaten personen correct beheren.

Een reservatie maken kan via de app of i-Golf. Ben je hier nog niet mee vertrouwd? Via deze link vind je meer info: https://www.golfapp.be/appindepraktijk.2020044 PARK PLAY GOLF 50x70

Social distancing !

Op en naast de golfbaan respecteren we zoveel mogelijk de social distance van 1.5m ofwel 2 clublengtes van elkaar.

Ook op de driving range dient deze maatregel aangehouden te worden!

Is er slow play of een 'bottle neck' op de baan... hou afstand van elkaar.