Thumbnail pagina

Park & Play Golf

Update 27/11

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Golfactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen hier de golfgerelateerde maatregelen voor je op.

Indien sommige maatregelen moeilijk haalbaar zijn kan de club beslissen om strengere maatregelen te nemen bv. sluiten van bepaalde lokalen bij gebrek aan ventilatiemogelijkheden.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmasker

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht (vanaf de leeftijd van 10 jaar) een mondmasker dragen. Het mondmasker is bijgevolg verplicht in de gangen, onthaal, kleedkamers (behalve in de douche), lockers, …
 • Via www.sport.vlaanderen vernemen we dat mondmaskerplicht voor trainers een sterke aanbeveling is. GV stelt voor dat buiten er geen mondmasker moet gedragen wordt maar indoor is mondmasker verplicht alsook als er geen 1.5m afstand is met de leerling.
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is


Kleedkamers

  • Clubs zijn niet verplicht om kleedkamers te sluiten volgens de wetgeving maar Sport Vlaanderen, VSF én GV dringen erop aan om zo veel mogelijk kleedkamers te sluiten of tot het strikt minimum te beperken.
  • Indien u kleedkamers wil openhouden moet u over een actieplan 'gebruik kleedkamers' beschikken. Neem daarin zeker volgende zaken op:
   • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dit maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
   • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
   • Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, is het gebruik van een CO2-meter verplicht.
   • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
   • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
   • Indien u douchen wil toelaten, beperk het gebruik van douches tot het strikt minimum.

Publiek

 • Vanaf 29/11: Indoor publiek is niet toegelaten, behalve ouders van jongeren tot 18 jaar.
 • Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.
 • Boven deze drempels zijn er niet langer twee mogelijkheden
    • Zonder Covid Safe Ticket kan men geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven
    • Enkel met Covid Safe Ticket zijn publieksaantallen boven deze drempels nog mogelijk
     • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist vanaf 100 outdoor
     • Hoeven er geen beperkende maatregelen opgelegd te worden, behalve de mondmaskerplicht
     • Is het publiek beperkt tot 75.000 personen
     • Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.
     • Voor meer info over het gebruik van CST kan u hier terecht.


CO2 meters verplicht

 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten.
 • Voor sportinfrastructuur vallen enkel de indoor sportruimtes en de kleedkamers hieronder.

- De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.

- Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

- De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

- Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.


Horeca

Horeca valt onder specifieke horecaregels. Hiervoor verwijzen we graag door naar de collega’s van Horeca Vlaanderen: https://www.horecavlaanderen.b...

Belangrijk:

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
 • Sluiting verplicht vanaf 23u


Indoor sportinfrastructuur:

  • Men moet beschikken over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten van inrichtingen behorende tot de sportsector, met inbegrip van de fitnesscentra. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
   • De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt
   • Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
   • De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
   • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.


Meer info :


Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

De hogervermelde maatregelen worden nog verder geduid in het basisprotocol sport en corona. De update hiervan wordt ten laatste maandag online geplaatst. Dit is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden komen te vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.10 geboden
2020044 PARK PLAY GOLF 50x702

Geen 'Blotehandencontact'

Vermijd blotehandencontact. Begroet elkaar zonder fysiek contact en gebruik enkel je eigen materiaal.

Desinfecteer je handen na het gebruik van gedeelde materialen. De club zal deze materialen regelmatig ontsmetten zodat we veilig kunnen genieten van onze sport.

2020044 PARK PLAY GOLF 50x703

Reserveren verplicht !

Vooraleer je naar je favoriete club vertrekt, dien je verplicht een reservatie te maken.

Zowel voor een rondje op de baan, als voor een les. Alleen zo kan de club het maximum aantal toegelaten personen correct beheren.

Een reservatie maken kan via de app of i-Golf. Ben je hier nog niet mee vertrouwd? Via deze link vind je meer info: https://www.golfapp.be/appindepraktijk.2020044 PARK PLAY GOLF 50x70

Social distancing !

Op en naast de golfbaan respecteren we zoveel mogelijk de social distance van 1.5m ofwel 2 clublengtes van elkaar.

Ook op de driving range dient deze maatregel aangehouden te worden!

Is er slow play of een 'bottle neck' op de baan... hou afstand van elkaar.