Thumbnail pagina
Met steun van

Park & Play Golf update 29 juli

Park & Play Golf update 29 juli

Alle sporten zijn toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
 • sportbubbel: groepen kunnen tot maximum 50 personen plaatsvinden,
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is op de club, en
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
 • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd m.h.o. op de contacttracing.

MAAR

In het MB staat de expliciete vermelding dat lokale en provinciale besturen steeds strengere regels kunnen opleggen op hun grondgebied.

Volg dus steeds de richtlijnen en communicatie op van jullie lokale overheid om de geldende regels op het grondgebied te weten.

Ook wordt er aan de lokale besturen gevraagd om een herevaluatie te doen van alle geplande evenementen/wedstrijden. De evenementen/wedstrijden die meer dan 200 deelnemers en/of toeschouwers hebben moeten een (nieuw) expliciete toestemming krijgen van de lokale overheid.

Ivm de sociale bubbel is het duidelijk geworden dat dit een impact heeft op het sociaal aspect van onze sport. Op café of restaurant gaan (aan 1 tafel) kan enkel met de eigen bubbel van vijf, met andere moet er te allen tijde 1.5m afstand gehouden worden. Dat zullen de clubhuizen ook moeten toepassen.

DUS

Als golfsport moeten we blij zijn dat we, in deze omstandigheden, onze sport mogen blijven beoefenen. Op het terrein zelf zijn er amper knelpunten en dankzij het reservatiesysteem is tracing mogelijk maar de sociale aspecten zoals terras, prijsuitreikingen, horeca en verplaatsingen maken sommige evenementen en wedstrijden moeilijk om te organiseren.

Veiligheid komt op de eerste plaats.

Daarom enkele moeilijke keuzes maar vooral, ga als club goed de regels (federaal, vlaams, provinciaal en lokaal) na en zorg dat de leden deze strikt respecteren.


PARK EN PLAY PROTOCOL VANAF 29/7

KBGF-GV-AFGOLF

Gezien de belemmering inzake het sociaal aspect (sociale bubbel), gezien meer dan 1/3e van de GV leden in de provincie Antwerpen wonen, gezien verplaatsingen van -en naar Antwerpen afgeraden worden is er beslist om:
ALLE WEDSTRIJDEN VAN DE KBGF, GOLF VLAANDEREN en AFGOLF af te gelasten tot en met eind augustus. KBGF heeft ook de senioren Interclub in september geschrapt.

Gezien het welzijn voor jeugd zal GV een alternatief programma uitwerken voor jeugdspelers dat corona-proof kan georganiseerd worden.

Topsporttrainingen: Vanuit sport Vlaanderen werd een nieuw protocol opgelegd waarbij Topsportraining kan doorgaan MAAR slechts in groepen van max. 5 incl. trainer

We beseffen dat voor heel wat spelers deze afgelastingen en aanpassingen moeilijk zijn maar als federatie(s) vinden we het belangrijk om pro-actief onze voorbeeldfunctie te blijven vervullen.

Algemeen voor uw club:

 • Geen prijsuitreiking. (tip: Neem een video op met een speech en de aankondiging van de winnaars, prijzen zijn daarna af te halen of worden opgestuurd)
 • Geen recepties na een wedstrijd. (tip: geef eventueel na de 18e hole elke speler een bonnetje zodat deze iets kan drinken mits respect van de sociale bubbel/distance).
 • Geen shotgun. We adviseren daarenboven om spelformules te vermijden die grote groepen kunnen veroorzaken voor- of na de ronde (bv. teamformules).
 • Evenementen: Evenementen kunnen niet doorgaan. Horecaregels en bubbels moeten te allen tijde gerespecteerd worden waardoor evenementen niet mogelijk zijn (diners, recepties, feesten, …).
 • Clubverplaatsingen en Clubontmoetingen als kan vermijden in risicovolle gebieden.
 • Verplicht corona cups
 • Geen Harken: vanuit de KBGF komt een aanpassing ivm Qualifying conditions waarbij plaatsen in de bunker is toegelaten.
 • Ballenmachine, compressor, .. handen ontsmetten voor en na gebruik of voor alle veiligheid terug dicht doen. Vuilnisbakken: kunnen deze zonder aanraken gebruikt worden dan is er geen probleem, zo niet, handen ontsmetten voor en na gebruik of voor alle veiligheid terug dicht doen
 • Driving range: kijk nog eens de afstandsregels en max. capaciteit na. We adviseren om terug te reserveren of ook hier te registeren gezien iedereen die op de club komt moet geregistreerd zijn (ronde, les, oefenen, horeca,…).
 • Uw flightgenoten behoren NIET tot de sociale bubbel omdat u steeds 1.5m afstand houdt.

Horeca Algemeen voor uw club:

 • Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan. De tafelcapaciteit moet hieraan aangepast worden. Aan deze regel kan enkel worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien van plexiglas, minimaal 1.80 m hoog.
 • Klanten, leden mogen het meubilair NIET verplaatsen.
 • Golfers die een reservatie hebben via igolf moeten niet meer apart geregistreerd worden in de horeca, niet golfende klanten wel.
 • Respecteer de sociale bubbel en respecteer de horeca regels (mondmasker, max 10 per tafel, zittend)

Provincie Antwerpen

Voor wat betreft het luik sport, gelden voor de sporten in georganiseerd verband vanaf nu de bepalingen uit de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen. (https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/maatregelen-provincie-antwerpen.html)

Dit wil zeggen dat de maatregelen (sporten in georganiseerd verband) met betrekking tot sport weer gelijk zijn in Vlaanderen.

Sportprotocol:

 • Er zijn geen wijzigingen aan de sportbubbel op federaal niveau dwz in de club kunnen lessen, groepslessen, stages, trainingen, greenfee, wedstrijden,…..blijven doorgaan mits respect van social distancing. Voor Provincie Antwerpen is er wel een afwijking van deze regel. Zie hierboven.

Elke club kan natuurlijk zelf bijkomende maatregelen nemen. Het is niet omdat iets mag, dat het moet…

Volg deze maatregelen aub strikt op en pas ze zo goed mogelijk toe in uw club.

Handhaving zal, zeker in gebieden waar het virus sterk toeneemt, door politiediensten strikter gebeuren.

Update 23 juli :

 • Mondmasker
  Een mondmasker is indoor verplicht (en outdoor sterk aangeraden) voor +12-jarigen, behalve: als je op het terrein bent als speler, trainer, caddy of official of als je iets eet of drinkt aan een tafel in het clubhuis of op terras.

  Enkele concrete voorbeelden ter verduidelijking:
  - Ben je een toeschouwer die zich op het clubterras bevindt en consumeer je daar iets? Dan moet je geen mondmasker dragen.
  - Ben je toeschouwer en ga je op de baan? Dan is een mondmasker dragen sterk aangeraden.
  - Ben je een speler en ben je op het terrein ter gelegenheid van een wedstrijd, stage of training? Dan moet je geen mondmasker dragen.
  - Ben je een trainer of official en ben je op het terrein ter gelegenheid van een wedstrijd, stage of training? Dan moet je geen mondmasker dragen als je op 1.5m blijft. Kan de social distance niet gerespecteerd worden (bv. Bij een ruling) dan draag je een mondmasker.
  - Binnen dragen we verplicht een mondmasker: secretariaat, clubhuis, shop, gang, kleedkamers, …
  - Verplaats je je van je tafel naar toilet of buiten, dan draag je je mondmasker


 • Elke club is verplicht binnen het Park en Play protocol te blijven maar kan zelf beslissen om aspecten niet (bv. Kleedkamers toch gesloten houden, toch geen prijsuitreiking te organiseren) of strenger in te vullen (verplicht reserveren horeca, driving range reservatie, niet delen van buggy’s).

  Alle richtlijnen zijn terug te vinden in het Park & Play Protocol. Respecteer ze, respecteer de lokale maatregelen in de club en geniet van onze mooie sport.

2020063 PARK PLAY GOLF WEB

Samen verantwoordelijk

Nu we dankzij deze versoepelingen opnieuw ons geliefde gras op kunnen, willen we dit vanzelfsprekend graag zo houden. Dat kan alleen indien alle clubs én alle spelers de opgelegde regels en afspraken respecteren. We zijn samen verantwoordelijk voor elkaars gezondheid én voor een positieve evolutie in het golfgebeuren.

We rekenen meer dan ooit op ieders fair play!

Wil u graag het volledige protocol Park & Play Golf' nalezen? Dat kan hier:

29 juli protocol park en play golf v1
2020044 PARK PLAY GOLF 50x702

Geen 'Blotehandencontact'

Vermijd blotehandencontact. Begroet elkaar zonder fysiek contact en gebruik enkel je eigen materiaal.

Desinfecteer je handen na het gebruik van gedeelde materialen. De club zal deze materialen regelmatig ontsmetten zodat we veilig kunnen genieten van onze sport.

2020044 PARK PLAY GOLF 50x703

Reserveren verplicht !

Vooraleer je naar je favoriete club vertrekt, dien je verplicht een reservatie te maken.

Zowel voor een rondje op de baan, als voor een les. Alleen zo kan de club het maximum aantal toegelaten personen correct beheren.

Een reservatie maken kan via de Golf Vlaanderen-app of i-Golf. Ben je hier nog niet mee vertrouwd? Via deze link vind je meer info: https://www.golfapp.be/appindepraktijk.2020044 PARK PLAY GOLF 50x70

Social distancing !

Op en naast de golfbaan respecteren we de social distance van 1.5m ofwel 2 clublengtes van elkaar.

Ook op de driving range dient deze maatregel aangehouden te worden!

Is er slow play of een 'bottle neck' op de baan... hou afstand van elkaar.