Thumbnail pagina

Park & Play Topsport

De maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID 19 zijn al minstens tot 1 maart van toepassing.

UITZONDERINGEN VOOR TOPSPORTERS IFV INDOORTRAININGEN (Fitness, Indoor Golf) & BUITENLANDSE STAGES EN WEDSTRIJDEN

 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits specifieke toestemming van de bevoegde minister.
 • Er zijn momenteel uitzonderingen mogelijk op de algemene coronamaatregelen voor topsport ifv drie doelgroepen:
 1. Sporters voor wie topsport een belangrijke bron van inkomsten is (maw professionele sportbeoefenaars)
 2. Topsporters met een statuut bij Sport Vlaanderen, een lijst van elitesporters en beloftevolle jongeren die bij Sport Vlaanderen nominatief gekend zijn, voor wie ondersteuning voorzien is via ontwikkelings- en prestatieprogramma’s.
  Dit gaat uitsluitend over Olympische disciplines waar er potentieel is om top 8 resultaten te behalen op mondiaal niveau, en onder zeer strakke voorwaarden
 3. Topsporters die zich voorbereiden op een EK/WK in 2021-2022 in een discipline die vermeld staat op de sporttakkenlijst en potentieel hebben om top 8 te behalen

HOE UITZONDERING AANVRAGEN

Binnen de uitzonderingsmaatregelen wil Sport Vlaanderen ervoor zorgen dat topsporters zich zo kwalitatief mogelijk kunnen voorbereiden op belangrijke internationale competities. De aanvraag om een uitzondering te krijgen voor professionele sport en topsport loopt via de afdeling Topsport van Sport Vlaanderen, na aanvraag door Golf Vlaanderen.

Mail de nodige documenten waaruit blijkt dat je een professionele golfspeler bent, naar Tommy Verlinde, programma manager Sport Vlaanderen (Tommy.Verlinde@sport.vlaanderen), met sofie.debaere@sport.vlaanderen en k.guerman@golfvlaanderen in cc.
Je aanvraag zal onderzocht worden en indien goedgekeurd, zal Karine Guerman, Technisch Directeur Topsport Golf Vlaanderen het desbetreffende attest afleveren om indoor (o.a. fitness, indoor golf) te mogen trainen.

Definitie Professionele Golfspeler:
Een professionele golfspeler is een golfspeler die minimum een categorie op de “Satellite Tour” (Alps Tour, Pro Golf Tour) heeft.

Zonder deze goedkeuring mag er indoor NIET getraind worden!

Belangrijk:

Elke uitbater van een private infrastructuur heeft echter het recht om strengere maatregelen op te leggen aan mensen die willen komen trainen. Het document met uitzondering van de minister. Sport Vlaanderen geeft dus de mogelijkheid om indoor te sporten, maar niet het recht om in elke infrastructuur te gaan sporten. Er is altijd een toestemming van de eigenaar/gemeente nodig.

REGELS IFV INTERNATIONAAL REIZEN
Stages buitenland

 • Trainingsstages in het buitenland houden per definitie een verhoogd risico in op besmetting owv internationaal reizen. Voor bovenstaande doelgroepen zijn internationale trainingsstages mogelijk na onderling overleg met Sport Vlaanderen

Quarantaine (na terugkeer uit buitenland)

 • Iedereen moet in quarantaine, ook topsporters, bij terugkeer uit rode zone na verblijf langer dan 48u.
  • Residenten van België (domicilie in België): moeten een PCR-test ondergaan op dag 1 en dag 7 na terugkeer
  • Niet-residenten: moeten een negatieve PCR-test hebben om het land binnen te mogen (maximum 72 uur voor vertrek afgenomen). Geen test verplicht op dag 1, wel PCR-test op dag 7.
  • Quarantaine kan verlaten worden indien de test op dag 7 negatief is. Je wacht dus op een negatief testresultaat, enkel dan mag je de quarantaine stopzetten. Indien deze positief is, gaat de persoon in isolatie en wordt contact tracing opgestart.
 • Mogen de quarantaine verlaten om te trainen/deel te nemen aan wedstrijden
  • Topsporters op niveau senioren & hun vaste trainers/coaches
  • Op aanvraag: Beloften in OP en meest relevante jeugdcategorie in niet-olympische sport (op basis van risico inschatting en veiligheidsprotocollen die van toepassing waren tijdens het verblijf in rode zone)
  • Op aanvraag: Leden uit de omkadering van topsporters op niveau senioren. Zij kunnen een uitzondering bekomen om de quarantaine te verlaten ifv het uitoefenen van hun beroep. Er wordt hierbij een risico inschatting gemaakt van de specifieke situatie waarin er gewerkt werd en van de activiteiten die hervat worden bij terugkeer. Bij leden uit de omkadering die bij terugkeer in België blijven werken met personen uit dezelfde reisbubbel, wordt het risico op besmetting lager ingeschat dan personen die bij terugkeer aan het werk gaan in een andere context (privé praktijk, ander beroep, …). Indien mogelijk zal telewerk steeds de voorkeur krijgen.
  • Volgende criteria zullen gehanteerd worden om hierover een beslissing te nemen, steeds met in het achterhoofd de kans op besmetting en het risico voor anderen:
   • Protocol dat gehanteerd wordt, inclusief teststrategie ter plaatse.
   • Transportmiddel waarbij vliegreizen per definitie uitgesloten zijn om uitzondering te krijgen voor werksituaties buiten topsport.
   • De regio vanwaar men terugreist.
   • Vaccinatie
  • Bij deze activiteiten worden de relevante protocollen (trainings- of wedstrijdprotocol) streng gevolgd. Er wordt van iedereen die van deze uitzonderingen gebruik maakt, verwacht de voorzorgsmaatregelen zeer strikt na te leven.

Gelieve bovenstaande items bij elke aanvraag duidelijk te belichten en het protocol op te nemen. Op deze manier hopen we jullie vragen steeds met de meeste nauwkeurigheid snel te kunnen beantwoorden.

   • Voorwaarden/administratieve flow:
    • Invullen BTA formulier is niet noodzakelijk voor topsporters/trainers/coaches, tenzij men ook sociale quarantaine wil vermijden. Invullen van het BTA formulier dient te gebeuren door de werkgever/opdrachtgever voor afreizen en kan nuttig zijn voor leden van de omkadering. Na invullen van het BTA krijgt de werkgever/opdrachtgever een certificaatnummer dat kan doorgegeven worden aan de werknemer, die dit invult in zijn PLF.
    • De normale “flow” voor topsporters en trainers/coaches bestaat uit het invullen van het PLF formulier, aangevuld met het attest afgeleverd door de federatie dat toelaat om de quarantaine te verlaten voor trainingen/wedstrijden binnen dezelfde reisbubbel.
    • PLF kan je hier terugvinden: Passagier Lokalisatie Formulier | Passagier Lokalisatie Formulier (info-coronavirus.be)
    • BTA formulier kan je hier terugvinden: Business Travel Abroad (belgium.be)

   Hou er rekening mee dat de uitzonderingen op quarantaine NIET van toepassing zijn op alle andere vormen van verplichte quarantaine, bv. na contact met besmette personen (bv. in vliegtuig) of bij ziekte. Je moet dan als lid van de omkadering, ook voor je sportieve activiteiten, in quarantaine.

   Topsporters/teams/trainers/coaches die terugkeren uit UK & Zuid-Afrika:

   • Geen uitzondering, quarantaine verplicht.
   • (opgelet met nieuwe varianten die even besmettelijk zijn zoals bvb in Brazilië het geval lijkt te zijn. Informeer op voorhand naar mogelijke restricties!)

   Je dient dus een protocol af te leveren (al dan niet in samenwerking met Golf Vlaanderen), met de teststrategie ter plaatse, zodat deze kan goedgekeurd worden.

   Let wel, dit zijn de regels die vandaag gelden. Er zijn te allen tijde wijzigingen mogelijk ifv de evolutie van Covid.

   PROTOCOL TOPSPORT I.F.V. COVID-19 VOOR REGIONALE TRAININGEN

   Klik hier voor meer info https://www.golfvlaanderen.be/...