Thumbnail pagina

Verduidelijkingen over golfzone en recreatiegebied

Golfden fairw 2

Gezien verschillende lokale overheden verschillend omgaan met de interpretatie van golfzone en golf in recreatiegebied is er via een parlementaire vraag van Dhr. Muyters, een verduidelijking gekomen.

Zie: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=2050489.

We hebben hiermee een mooie kapstok bekomen om de clubs te ondersteunen in de alsmaar moeilijker wordende exploitatie. Maar het is aan elke club afzonderlijk om hiermee in overleg te gaan met de lokale overheid wanneer er wensen zijn tot werkzaamheden binnen de vergunde golfzone of recreatie.

Maar ook minder nieuws.... in het 'Verzameldecreet Ruimtelijke Ordening' zal het principe van 'planologische compensatie' worden vastgelegd. Elke wijziging van natuur of landbouw naar golf of recreatie zal volledig gecompenseerd moeten worden door het omzetten van niet benutte harde bestemming naar landbouw of natuur. Dit zal golfaanleg nog moeilijker maken.... Nog even afwachten op de definitieve publicatie van het decreet.

Het is belangrijk dat dit zal ingaan voor elk nieuw project. Een nieuw project zal een project zijn waarbij nog geen startnota is opgemaakt bij stemming van het decreet.