Thumbnail pagina

‘Yes Girls and Ladies can’ campagne, voor meer vrouwen in de golf

Meer vrouwen in de golf? Ja zeker, dat is nodig! Recent deden we bij Golf Vlaanderen een analyse en helaas moeten we vaststellen dat er nog geen gendergelijkheid is in het Vlaamse golflandschap. Bovendien merken we dat er ook nog steeds een glazen plafond is, waarbij vrouwen moeilijk doorgroeien naar trainers- en/of bestuurdersfuncties.

Te weinig vrouwen in de golfsport, is dat wel zo?

Uit analyse blijkt dat 34% van alle golfers een vrouw is. We stellen dus vast dat er nog geen gendergelijkheid is binnen het Vlaamse golflandschap. Streven naar een 50-50 verhouding is zeker een must, maar misschien ook te optimistisch. Zeker als we weten dat er in Vlaanderen slechts 41% vrouwelijke sporters zijn, over alle sporttakken heen. In vergelijking met dit algemene percentage van 41% is het aantal golfende vrouwen wel aan de lage kant. Een positieve noot, we kunnen besluiten dat de dames die aangesloten zijn bij een golfclub, eigenlijk best actief zijn op recreatief niveau. Zo blijkt uit een steekproef dat 37% van de tee times gespeeld wordt door een vrouw. Ook voor de deelname aan georganiseerde wedstrijden zien we een gelijkaardig cijfer.
Wat wel een zorgwekkend cijfer is, is het aantal vrouwen dat een bestuurders- of trainersfunctie opneemt in de club. Gemiddeld is maar één op de vier een vrouw in het bestuursorgaan. Van de 241 gekwalificeerde trainers in 2022 zijn er slechts 32 vrouwen. Dit komt overeen met 13,27%, wat bijzonder laag is.

Waarom zijn er meer vrouwen nodig?

Diversiteit binnen de golfsport is de sleutel tot de toekomst. Daar zijn we van overtuigd binnen de visie van Golf Vlaanderen. Golf is een fantastische sport en iedereen verdient een gelijke kans om hieraan deel te nemen. Onze sport biedt tal van voordelen op zowel gezondheids- als sociaal gebied. Ook vrouwen moeten hier ten volste van kunnen genieten.

Als het sportklimaat op een diverse manier ingericht kan worden, zijn er alleen maar winnaars want diversiteit draagt bij tot een gezonde cultuur. Doordat er verschillende invalshoeken en inzichten voor handen zijn, wordt de organisatie vernieuwender en creatiever, wat de kwaliteit alleen ten goede komt. Ook wordt de golfclub aantrekkelijker en krijgt het een beter imago waardoor er weer meer nieuwe en diverse mensen aangetrokken worden. Er ontstaat dus eigenlijk een positieve cyclus.

Als het sportklimaat op een diverse manier ingericht kan worden, zijn er alleen maar winnaars want diversiteit draagt bij tot een gezonde cultuur.

Meer vrouwen biedt ook veel kansen voor de sport, want uit onderzoek blijkt dat het toch vaak de vrouwen in het gezin zijn die de vrijetijdsbesteding bepalen. Sorry mannen, maar een vrouw die golft, betekent vaak dat ook de mannen en kinderen actief blijven in de golfsport. Een ander voorbeeld uit de praktijk komt uit de UK, daar hebben in 2020 maar liefst 830.000 vrouwen kennis gemaakt met golf. Achteraf gaf 95% van de vrouwen aan verder te willen gaan met golf. Eens geproefd van de golfsport, is er aan motivatie dus geen gebrek!

Vrouwengolf in de spotlights

RPP0298

Vrouwengolf moet meer onder de aandacht gebracht worden als we vrouwen willen stimuleren om te beginnen met golf en om het glazen plafond te doorbreken. De timing om vrouwengolf meer in de spotlights te zetten, is bijzonder gunstig. Met Manon De Roey die op internationaal niveau topprestaties levert, hebben we een echte ambassadrice voor de golfsport.

Heb jij een suggestie of een topic rond vrouwengolf dat aangekaart kan worden in deze rubriek? Stuur een mailtje naar emma@golfvlaanderen.be